clanak False

Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost

20.07.2022.
Stipendija Grada Zagreba, koja je prepoznata kao stipendija za izvrsnost, prva je Stipendija koju je Grad Zagreb počeo dodjeljivati svojim najuspješnijim učenicima i studentima.
 
Učenicima i studentima dodjeljuje se od 1992./1993. školske, odnosno akademske godine, a od 2007./2008. do 2020./2021. akademske godine dodjeljivala se i studentima doktorskog studija. Mnogi od dosadašnjih zagrebačkih stipendista danas su ugledni sveučilišni profesori, znanstvenici i istaknuti javni djelatnici.
 
Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu ove Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23).
 
Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenoga natječaja u kojem se propisuje način dokazivanja ispunjavanja uvjeta. Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
 
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja rujna za učenike i studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a za studente ostalih godina do kraja listopada i objavljuje natječaj do kraja listopada svake godine na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI:

- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti učenici trećeg ili višeg razreda srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- da su završili prethodne razrede srednje škole s odličnim uspjehom;
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.

B) STUDENTI:

- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta više razine na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;
- za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu;
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 50 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza:
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja.
   
Od školske godine 2005./2006. do školske godine 2020./2021. Stipendija se, neovisno o natječaju i kriterijima za dodjelu Stipendije, dodjeljivala redovnim učenicima srednjih škola koji su imali najmanje vrlo dobar uspjeh, hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ukoliko su na nekom od službenih svjetskih natjecanja u znanju osvojili pojedinačno ili ekipno prvo, drugo ili treće mjesto odnosno dobili prvu, drugu ili treću nagradu. Pod službenim svjetskim natjecanjem u znanju podrazumijevalo se natjecanje kojem je prethodila selekcija na državnoj razini natjecanja.
 
Mjesečno Stipendija iznosi 360,00 eura neto za učenike i 500,00 eura neto za studente i dodjeljuje se za tekuću školsku ili akademsku godinu za trajanja statusa redovitog učenika na 10 mjeseci.