clanak False

Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja

15.04.2024.
Stipendija je ustanovljena 2003./2004. školske godine s ciljem poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja, a od akademske godine 2021./2022. namijenjena je i učenicima četverogodišnjih škola te studentima deficitarnih zanimanja.
 
Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23) utvrđeni su uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za  deficitarna zanimanja te njihova prava i obveze kao korisnika stipendije.
 
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenoga natječaja u kojem se propisuje način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja rujna za učenike i studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a za studente ostalih godina do kraja listopada i objavljuje natječaj do kraja listopada svake godine na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
Gradonačelnik svake godine utvrđuje listu deficitarnih zanimanja prema prijedlogu gradskoga upravnog tijela nadležnoga za obrazovanje.

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
 
Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI

- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske;
- da su redoviti učenici srednje škole u Zagrebačkoj županiji, a imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu;
- da su završili završni razred osnovne škole i prethodne razrede srednje škole s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,0;
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.

B) STUDENTI

- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske;
- za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5;
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskih studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5 u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja. 


Mjesečno Stipendija iznosi 360,00 eura neto za učenike i 500,00 eura neto za studente i dodjeljuje se za tekuću školsku ili akademsku godinu za trajanja statusa redovitog učenika  na 10 mjeseci.