clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

20.09.2023.
Stipendija se dodjeljuje od 2012./2013. školske, odnosno akademske godine učenicima i studentima u cilju poticanja pripadnika  romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole kao i na nastavak školovanja u sustavu visokog obrazovanja.


Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23).

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenoga natječaja u kojem se propisuje način dokazivanja ispunjavanja uvjeta.
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja rujna za učenike i studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a za studente ostalih godina do kraja listopada i objavljuje natječaj do kraja listopada svake godine na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 

Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača ili rodnom listu odnosno da je jedan od njihovih roditelja pripadnik romske nacionalne manjine prema popisu birača;
 • da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI:
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača ili rodnom listu;
 • da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova;
 • za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
 • da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
 • da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja. 

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.