clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa

20.09.2023.
Stipendija se dodjeljuje od školske/akademske godine 2007./2008.
Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23).

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja studenoga na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Pravo sudjelovanja na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

A) UČENICI:

- da su državljani Republike Hrvatske;
- da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine, ne prelazi 70 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu Stipendije;
- da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.

B) STUDENTI:

- da su državljani Republike Hrvatske;
- da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine, ne prelazi 70 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu Stipendije;
- da su redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih prijediplomskih i diplomskih studija, sveučilišnih integriranih studija ili stručnih kratkih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od prijediplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova;
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga prijediplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini pisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
- da nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugoga slobodnog zanimanja. 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenoga natječaja u kojem se propisuje način dokazivanja ispunjavanja uvjeta. Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
 
Gradonačelnik raspisuje i objavljuje natječaj svake godine najkasnije do kraja rujna za učenike i studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a za studente ostalih godina do kraja listopada i objavljuje natječaj do kraja listopada svake godine na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Mjesečno Stipendija iznosi 360,00 eura neto za učenike i 500,00 eura neto za studente i dodjeljuje se za tekuću školsku ili akademsku godinu za trajanja statusa redovitog učenika na 10 mjeseci.