clanak False

Rezultati Javniog poziva prema programu „Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva“ (NN 17/15)

19.04.2017.
Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO provodi Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva u cilju poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača, radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na međunarodnom tržištu.
Grad Zagreb u navedenom programu sudjeluje s dodjelom bespovratne potpore korisnicima koji, uz ispunjenje uvjeta iz Programa, imaju sjedište na području Grada Zagreba.

Grad Zagreb  za pojedinog korisnika sudjelovate s potporom u iznosu od 50%  potpore korisniku dodjeli HAMAG-BICRO, pod uvjetima i rokovima isplate kao i HAMAG-BICRO, a do utroška sredstava.

Popis korisnika potpore Grada Zagreba: link na tablicu

REZULTATI