clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, zk.č. 1628/4, 1605/2 i 1626/2 sve k.o. Klara

11.07.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao zk.č. 1628/4, livada, Radmanovačka, površine 866 m2, upisana u zk.ul. 23128 k.o. Klara, zk.č. 1605/2, park Kocil, površine 74 m2 i zk.č. 1626/2, gradilište Siget, površine 186 m2, obje upisane u zk.ul. 109411 k.o. Klara, radi formiranja nove građevne čestice označene kao zk.č. 1623/1, oranica, površine 3465 m2, k.o. Klara, u skladu s geodetskim projektom RN 160/2018, k.o. Klara izrađenim u skladu s Lokacijskom dozvolom Broj: 166/2018, KLASA: UP/I-350-05/18-01/150, URBROJ: 251-13-21-1/024-18-10 od 19. studenog 2018. godine (pravomoćna 18. 12. 2018.).
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave