clanak False

Radovi za opće dobro bez naknade

09.03.2023.
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE POTREBA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI, TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U KOJIMA GRAD ZAGREB IMA OSNIVAČKA PRAVA TE USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA SA SJEDIŠTEM U ZAGREBU I GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA ZA KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE ZA SUDJELOVANJE U RADOVIMA ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22 i 46/22; u daljnjem tekstu: Zakon) Grad Zagreb je obvezan organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu te snositi troškove za provedbu radova za opće dobro bez naknade i troškove zaštite na radu uključenih korisnika.

Gradonačelnik Grada Zagreba je 18. svibnja 2022. donio Zaključak o organiziranju provođenja radova za opće dobro bez naknade u Gradu Zagrebu (LINK), a 02. lipnja 2022. Zaključak o raspisivanju i objavi Javnog poziva za iskazivanje potreba vijeća gradskih četvrti, trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu i gradskih upravnih tijela za korisnicima zajamčene minimalne naknade za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade (LINK) . 

Korisnici mogu sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade najmanje 60, a najviše 90 sati mjesečno u vijećima gradskih četvrti, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: pravne osobe) i gradskim upravnim tijelima, a koji su iskazali potrebu za radom za opće dobro bez naknade, kako im ne bi prestalo ili bilo umanjeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu zbog neodazivanja za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. 

Točno trajanje radova za opće dobro bez naknade definirat će se ugovorom između pravne osobe u kojoj korisnik sudjeluje u radu za opće dobro bez naknade i korisnika, kao i između gradskog upravnog tijela Grada Zagreba u kojemu korisnik sudjeluje u radu za opće dobro bez naknade i korisnika.

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe i gradska upravna tijela da podnesu prijave na Javni poziv za iskazivanje potreba vijeća gradskih četvrti, trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu i gradskih upravnih tijela za korisnicima zajamčene minimalne naknade za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Javni poziv je otvoren dok traje obveza organiziranja radova za opće dobro bez naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Za informacije vezane uz iskaz interesa, možete se javiti na brojeve telefona: 01/ 616 61 94, 01/ 610 18 30 i 01/ 610 18 11.

Dokumenti vezani za prijavu na Javni poziv:

1. Javni poziv za iskazivanje potreba vijeća gradskih četvrti, trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu i gradskih upravnih tijela za korisnicima zajamčene minimalne naknade za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade (LINK)
2. Prijavni obrazac (LINK)

ODABRANI PODNOSITELJI PRIJAVE