clanak False

Lista korisnika potpore male vrijednosti broj 9 (srpanj/2018.)

11.07.2018.
LISTA KORISNIKA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (PRIJAVE ZAPRIMLJENE DO 22.03.2018. U 11:41 sati)
SJEDNICA POVJERENSTVA 20.6.2018.    
SUGLASNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 26.06.2018. i 2.07.2018.
RBR. MIBPG KORISNIK POTPORE VRSTE AKTIVNOSTI IZNOS POTPORE
1. 47293 PURETIĆ BOŽIDAR  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 106.899,60
2. 35946 ČIŽMEK IVICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
3. 38744 BOŽIĆ JOZO  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 65.514,66
4. 193539 HORTIM D.O.O.  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
56.621,77
5. 224082 HORVAT STJEPAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
56.621,50
6. 0224081 KREŠIĆ TOMISLAV  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
56.466,00
7. 224107 MATIĆ MELITA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
56.466,34
8. 224079 PELIVAN IVO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
56.466,40
9. 224123 LOJZER EVA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 18.392,00
10. 50815 HORVAT DRAGO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
52.887,20
11. 233085 ČUVAR KARLO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
12. 53623 PANDŽA IVAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
13. 51475 SKENDEROVIĆ SNJEŽANA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
14. 89752 BEDEKOVIĆ IVAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
15. 217470 PERIĆ JOSIP  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
110.839,50
16. 240312 PUCEVIĆ MARINA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
17. 101682 VLAŠIĆ ZDRAVKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
18. 238560 ŠAFRANIĆ MLADEN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
109.299,20
19. 111496 KEFEČEK IVAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 41.176,80
20. 231751 POZOJEVIĆ IVANA  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 110.839,50
21. 13143 LENCUR MILICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
22. 52741 PEREKOVIĆ ZLATA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
23. 195912 MATEŠA ZLATKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.839,50
24. 13940 ŠPOLJARIĆ IVICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
110.839,50
25. 39473 LEVAK FRANJO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.000,00
26. 236070 MAGAZIN  MILE  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
78.600,00
27. 74545 HERCEG DARKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
110.839,50
28. 173358 BOBIĆ LUKA  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 110.839,50
29. 36821 FRLJAK DRAŽEN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 32.084,63
SVEUKUPNO KORISNIK: 29 2.560.088,60