clanak False

Lista korisnika potpore male vrijednosti broj 3 (studeni/2016)

16.11.2016.
    
LISTA KORISNIKA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (PRIJAVE ZAPRIMLJENE DO 30.9.2016. do rednog broja 138)
SJEDNICA POVJERENSTVA 28.10.2016.
SUGLASNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 04.11.2016.
           
RBR. MIBPG Korisnik potpore Vrste aktivnosti Iznos potpore
1. 195163 FRATRIĆ DAVORIN MATEO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 14.570,00
2. 226642 ČAPALIJA MIROSLAV  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 81.880,01
3. 160135 CEROVSKI PETAR-MESNICE CEROVSKI  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
112.498,00
4. 226773 NOVAK NEVEN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
112.144,42
5. 135675 KRAMARIĆ KRUNO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.550,00
6. 131357 BEDEKOVIĆ ZVONKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 109.208,11
7. 218747 BOVISPET D.O.O.  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.729,50
8. 62478 PUŠNIK KATA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 9.199,92
9. 225727 PZ AGRO OVIS zadruga za poljoprivredu, proizvodnju  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - UREĐENJE I POBOLJŠANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVRHU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
107.844,00
10. 17592 BALŠIĆ STJEPAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.269,00
11. 217891 VAJDA BERNARDA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 59.894,11
12. 226092 JURJEC VISION D.O.O.  - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA 112.729,50
13. 103647 KALAJ IVICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
112.729,50
14. 48966 BENŠEK IVAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 29.827,15
15. 38441 DAMIJANIĆ DANICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 82.048,18
16. 105942 HORVAT ANA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 100.000,00
17. 131533 BRITVEC ZVONIMIR  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.729,50
18. 23933 FILEŠ ANKICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
10.569,59
19. 21473 ZDELAREC JELICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.500,00
20. 153938 PA-VITA D.O.O.  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
81.264,42
21. 137004 PANDEK MAJA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 101.380,00
22. 219032 LIPAR MARTINA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
80.870,50
23. 215714 ARBUSTA SOL D.O.O.  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZONAMA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA U FUNKCIJI PODIZANJA NOVIH NASADA ILI STOČARSKE PROIZVODNJE
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
112.729,50
24. 236174 DRIJEN D.O.O.  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 105.000,00
25. 88958 AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB  - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA 109.987,05
26. 0224081 KREŠIĆ TOMISLAV  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
55.300,30
27. 224107 MATIĆ MELITA  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
55.300,30
28. 224079 PELIVAN IVO  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
55.300,30
29. 224123 LOJZER EVA  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
90.892,30
Sveukupno korisnika: 29 2.465.945,16