clanak False

Lista korisnika potpore male vrijednosti broj 5 (svibanj/2017)

05.07.2017.
LISTA KORISNIKA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU UTVRĐENA ZAKLJUČK0M O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KLASA: 320-01/17-01/919 URBROJ: 251-03-02-17-2 OD 31.05.2017. (za prijave zaprimljene od rednog broja 1-52)
RBR. MIBPG Korisnik potpore Vrste aktivnosti Iznos potpore
1. 27402 STOLNEKOVIĆ JURICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 93.920,02
2. 224218 HERCEG MARIJAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
 - UREĐENJE I POBOLJŠANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVRHU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
110.945,06
3. 55764 PLAVEC ŠTEFICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 28.639,85
4. 177887 MAX d.o.o.  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 111.962,50
5. 156871 VUKOVIĆ STJEPAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 27.716,53
6. 200267 ŠAGI GORDAN  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
95.762,00
7. 236150 MATIĆ IVAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
112.087,50
8. 65077 TOLJ JURICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
110.354,86
9. 226847 TINTOR MILAN  - KUPNJA ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZONAMA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA U FUNKCIJI PODIZANJA NOVIH NASADA ILI STOČARSKE PROIZVODNJE
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
17.600,00
10. 190692 KOS SVEMIR  - KUPNJA ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZONAMA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA U FUNKCIJI PODIZANJA NOVIH NASADA ILI STOČARSKE PROIZVODNJE
 - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
111.345,14
11. 227224 JANJEČIĆ NENAD  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
12. 175335 VIRETUM d.o.o.  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA) 112.087,50
13. 221042 REMAR D.O.O.  - KUPNJA ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZONAMA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA U FUNKCIJI PODIZANJA NOVIH NASADA ILI STOČARSKE PROIZVODNJE
 - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
29.616,94
14. 236115 KELEMEN TOMISLAV  - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA 112.087,50
15. 238513 COMBAJ MARKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
112.087,50
16. 32102 HEĆIMOVIĆ VLADIMIR  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
11.535,95
17. 238352 ETNO SAJAM D.O.O.  - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA 108.000,00
18. 238148 LJILJAK ZORAN  - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
90.883,12
19. 236152 SLUGAN JOSIP  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
112.087,50
20. 121123 KRALJ MARINA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
21. 95933 KRALJ DANIJEL  - AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PRVE PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PREPRODAVAČIMA ILI PRERAĐIVAČIMA(OPREMA ZA PAKIRANJE I SORTIRANJE, KALIBRATOR, BOX, PALETE, SILOSI, SUŠILICE, KOMUŠAČ ZA LJEŠNJAK, DROBILICA I STROJEVI ZA ČIŠĆENJE KOŠTIČAVOG VOĆA)
 - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
111.539,55
22. 18210 COMBAJ-LACH MIRJANA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 10.500,00
23. 18092 BLAŽINČIĆ MARICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
24. 98181 DERDIĆ NIKOLA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 95.927,00
25. 74714 DERDIĆ DANICA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
26. 167811 SVEDROVIĆ MARIJA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 111.420,00
27. 69774 MAVRAČIĆ DARKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
58.643,23
28. 238226 TOLIĆ MIRJANA   - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA 80.176,07
29. 218993 BELJAN MATO  - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
61.006,20
30. 182342 BELJAN PERO  - KUPNJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
60.614,40
31. 175998 BOLJAK ČMELIK RANKA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
103.656,73
32. 203700 BORIĆ SLAVKO  - KUPNJA ILI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZONAMA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA U FUNKCIJI PODIZANJA NOVIH NASADA ILI STOČARSKE PROIZVODNJE
 - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
17.034,60
33. 77222 MARTINEC JOSIPA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
80.646,28
34. 221150 MERDA MISLAV  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 79.500,00
35. 39388 MALKOĆ IVANA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
36. 230697 BALAŠKO IVAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 55.693,75
37. 221050 ČERKEZ MARTIN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 25.599,13
38. 238261 MAVRAČIĆ PETRA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1.
104.565,04
39. 224535 ČAČIĆ MATO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
111.655,12
40. 230365 KLARIĆ IVANA   - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
41. 54218 MAVRAČIĆ MARIJAN  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 64.030,00
42. 148258 LESJAK VEDRAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
40.445,76
43. 195844 LOVREKOVIĆ STJEPAN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 84.579,50
44. 227329 SREMIĆ VALENTINO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 110.999,04
45. 182659 PAN AVIA D.O.O.  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
46. 218930 HOLETIĆ ŠPOLJAR JASNA  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
47. 35029 ŽAKMAN MLADEN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
39.781,27
48. 29058 LENCUR TOMO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.087,50
49. 66389 CELIĆ MARIO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 72.900,00
Sveukupno korisnika: 49 4.098.419,64