clanak False

Lista korisnika potpore male vrijednosti broj 7 (prosinac / 2017)

11.12.2017.
LISTA KORISNIKA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
SJEDNICA POVJERENSTVA 24.11.2017.    
SUGLASNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 24.11.2017.  
RBR. MIBPG Korisnik potpore Vrste aktivnosti Iznos potpore
1. 34756 MARJANOVIĆ MILE  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 71.530,05
2. 37297 BUČI ŽELJKO  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 112.830,00
3. 103929 PISAČIĆ JOSIP  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 14.660,87
4. 223709 ZDIONICA ARMIN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA 101.700,00
5. 146344 ŠTAVUN ANTE  - KUPNJA, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I/ILI OPREMANJE ZATVORENIH/ZAŠTIĆENIH PROSTORA I OBJEKATA TE OSTALIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U SKLOPU PG-A U SKLOPU OBAVLJANJA PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE IZ POPISA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM IZ PRILOGA 1. 21.792,00
Sveukupno korisnik: 5   322.512,92