clanak False

Lista korisnika potpore male vrijednosti broj 8 (prosinac/2017.)

12.07.2018.
LISTA KORISNIKA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
(PRIJAVE ZAPRIMLJENE DO 15.03.2017. U 15:00 sati)
SJEDNICA POVJERENSTVA 06.12.2017.
SUGLASNOST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE 6.12.2017.
   
           
RBR. MIBPG KORISNIK POTPORE VRSTE AKTIVNOSTI IZNOS POTPORE
1. 36821 FRLJAK DRAŽEN  - KUPNJA NOVE I RABLJENE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME KOD OVLAŠTENIH TRGOVAČKIH KUĆA
 - KUPNJA RASPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, PERADI I PČELA
 - PODIZANJE NOVIH I/ILI RESTRUKTURIRANJE POSTOJEĆIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
80.435,64
SVEUKUPNO KORISNIK: 1 80.435,64