clanak False

Komunalni doprinos

02.07.2019.
Komunalni i vodni doprinos
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, a u slučaju građenja građevina koje se  prema posebnom propisu grade bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja.
Radi obračuna komunalnog i vodnog doprinosa nadležnim tijelima se dostavlja pravomoćna građevinska dozvola s glavnim projektom.
Iznimno, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole.
Svaka zgrada, ovisno o namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske učinkovitosti.
Investitor, odnosno vlasnik zgrade izgrađene temeljem građevinske dozvole, dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.