clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

24.07.2023.

- Pojedinačni izvršitelji (viši upravni savjetnik za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upravni savjetnik za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, upravni referent za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji) 
Za osobe koje imaju prebivalište na području Dubrave, Maksimira i Sesveta zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Dubrava, Dubrava 49.
Tel: 658-5432, 658-5435, 658-5436, 658-5437, 658-5442, 658-5446, faks: 658-5393

Rješavanje u upravnim stvarima u svezi s rješavanjem statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i njihovim pravima, statusa pastorka, statusa člana obitelji umrlog HRVI- ja Domovinskog rata I. do IV. skupine i njihovim pravima, statusa HRVI- ja iz Domovinskog rata, njegovih prava i prava članova njegove obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru, statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji i ostalih statusnih prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, ostvarivanjem statusnih i drugih prava mirnodopskih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, rješavanje po prijedlogu za obnovu postupka, izdavanje uvjerenja o statusnim pravima, te izdavanje objava za povlastice u unutarnjem putničkom prometu za korisnike prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.