clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

01.12.2023.

- Područni odsjek Dubrava 
Voditeljica Područnog odsjeka Dubrava: Ana Vedriš
Tel: 01 658-5396, faks: 01 658-5401
E-mail: ana.vedris@zagreb.hr

 Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih).
Primanje stranaka: svakog radnog dana od 8,30 do 15,30 te dežurstvo ČETVRTKOM od 15,30 do 18,00 sati.

- Područni pododsjek Dubrava 
Voditeljica Područnog pododsjeka Dubrava - Sonja Laco: Tel: 01 658-5438
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva).
Primanje stranaka: svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.
Utorkom i četvrtkom od 15,30 do 18,00 sati stranke mogu predati zahtjeve u Središnjoj pisarnici na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb.

- Peti područni odsjek (za PU Dubrava)
Voditeljica Petog područnog odsjeka: Sanja Matić
Tel: 658-5409, faks: 658-5441
E-mail: sanja.matic@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Primanje stranaka: svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.