clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

27.09.2023.

Područni odsjek Gornja Dubrava (Dubrava) 
E-mail: gornja.dubrava@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Gornja Dubrava - Nataša Šprem
Tel: 01 658-5399, faks: 01 658-5427
E-mail: natasa.sprem@zagreb.hr
 

Područni odsjek Donja Dubrava (Dubrava) 
E-mail: donja.dubrava@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Donja Dubrava: Marija Nakić
Tel: 01 658-5425, faks: 01 658-5424
E-mail: marija.nakic@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi stručne, organizacijske, administrativne i tehničke pripreme i obrade sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izrade programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izrade nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture, planova komunalnih aktivnosti, planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranja s građanima i udrugama građana, prikupljanja podataka o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganja rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranja i provođenja mjesnih zborova građana, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, obrade zahtjeva, izrade akata i vođenja evidencija u vezi s korištenjem objekata i prostora mjesne samouprave, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te drugi poslovi iz djelokruga područnih odsjeka.
 

Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.