clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

24.07.2023.

 - Pojedinačni izvršitelji (samostalni upravni referent za obrazovanje u Odjelu za upravno -pravne poslove)
Tel: 01 658-5410

Vodi složeniji prvostupanjski upravni postupak radi donošenja rješenja o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja, određivanja primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, ukidanja rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vođenja postupaka za uključivanje djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu učenja hrvatskog jezika, vodi propisane očevidnike i izdavanje uvjerenja na temelju očevidnika, osigurava provedbu plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzima mjere protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršava obveze, surađuje sa školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama u rješavanju pitanja školovanja učenika s teškoćama u razvoju, nazoči sjednicama i koordinira radom povjerenstva Ureda na području gradske četvrti, obavlja poslove u vezi s davanjem školskog prostora i opreme na privremeno korištenje sukladno gradskom programu javnih potreba u obrazovanju, prati stanje u djelatnosti obrazovanja i  predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke za izradu informacija i drugih stručnih materijala iz djelatnosti te obavlja i druge poslove koji mu se odrede.
 

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.