clanak False

Gradski ured za obrazovanje

19.04.2017.

 - Pojedinačni izvršitelji (stručni suradnik za odgoj i obrazovanje u Odjelu za osnovno školstvo)
Tel: 658-5410, faks: 658-5388
Vođenje prvostupanjskog postupka o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole i primjerenog programa osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, privremenom oslobađanju od školovanja i ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vodi postupak za pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskog jezika, vodi propisane očevidnike i izdaje uvjerenja na temelju očevidnika, prati stanje u djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i  predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, osigurava provedbu plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzima mjere protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršava obveze, surađuje sa školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama u rješavanju pitanja školovanja učenika s teškoćama, nazoči sjednicama i koordinira radom Stručnog povjerenstva Ureda, obavlja poslove u vezi s korištenjem poslovnog prostora ustanova u djelatnostima, prikuplja podatke za izradu informacija i drugih stručnih materijala iz djelatnosti te obavlja i druge poslove koji mu se odrede.


 

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.