clanak False

Gradonačelnikova izjava o Adventu

06.12.2019.
Advent u Zagrebu najopsežnije je najznačajnije i trajanjem najduže događanje u našem gradu. 
Kao koncept i kao ideja moje je „dijete“, osmišljeno tako da bude jedan od važnijih zagrebačkih brendova, da digne razinu turističke, kulturne i ine  ponude, da potakne gospodarske aktivnosti i, u konačnici, da bude prepoznatljiv i trajan zagrebački proizvod.
Iza zagrebačkog Adventa, i kao gradonačelnik i kao predsjednik Turističke zajednice grada Zagreba, kao njegov „ćaća“, stojim čvrsto i dokraja, uvijek s mišlju da titule najboljeg europskog adventa osvojene tri puta zaredom pokušamo nadmašiti i svjetskom titulom.
To samo znači da naša ambicija ide dalje, da ono što vrijedi, što je dobro i uspješno, moramo razvijati. Radeći zajedno sa sugrađanima koji čine srce Adventa, čitajući znakove vremena i u suradnji sa partnerima možemo biti još kvalitetniji i uspješniji.
Tehnički i proceduralni detalji vezani za organizaciju Adventa, dostupni su u Priopćenju od 28. studenog 2019., a objavljeni su i na www.zagreb.hr.