clanak False

Pitka voda u svakome zagrebačkom kućanstvu

27.03.2017.
Poštovane Zagrepčanke, poštovani Zagrepčani,
                prije više od 16 godina, kada sam prvi put stupio na dužnost gradonačelnika našega prelijepog grada, gotovo njegov svaki dvadeseti stanovnik u svojoj kući ili stanu nije imao pitku vodu, a dvostruko više ih je živjelo u ulicama bez javne kanalske odvodnje otpadnih voda. Da bi se osnovne životne potrebe naših sugrađana zadovoljile, trebalo je izgraditi gotovo 500 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i 715 kilometara kanalizacijske mreže, ponajprije na područjima gradskih četvrti: Sesvete, Brezovica, Gornja Dubrava i Novi Zagreb – zapad. Od tada pa do danas je rješavanje tih problema u samom vrhu mojih prioriteta.
                Zajedničkim naporima svih nas, od djelatnika u Vodoopskrbi i odvodnji i nadležnih gradskih tijela do gradskih četvrti i mjesnih odbora, uz stalnu i snažnu podršku većine vas, tijekom proteklih godina smo uspjeli značajno proširiti sustave vodoopskrbe i odvodnje, ponajprije u gušće nastanjenim naseljima i ulicama na rubnim područjima Grada Zagreba i tako smo se približili konačnomu cilju  – osiguranju tehničkih pretpostavki za priključenje svih stambenih objekata na vodoopskrbni cjevovod i javnu kanalizaciju. U ovome trenutku na gradnju vodovoda u svome naselju ili ulici još čeka tek 0,74 % naših sugrađana, odnosno njih 5 830, a gradnju kanalizacije  39 100, odnosno 4,95 %. Iako to doista više nisu zastrašujuće brojke kakvima bi ih neki od nas nasilu htjeli vidjeti, rješavanje ovih problema ostaje naš osnovni prioritet i to sve dok iz javnoga vodoopskrbnog sustava pitka voda ne stigne doslovno u svako zagrebačko kućanstvo, neovisno o tome nalazi li se u Donjem gradu, Podsljemenu, Moravču, Lučkom ili Gornjim Trpucima.
                O težini zadatka koji je pred nama jasno govore činjenice – moramo izgraditi još 222 kilometra vodovoda i 625 kilometara kanalizacije te veći broj objekata bez kojih sustavi vodoopskrbe i odvodnje, posebice u podsljemenskome području ne mogu funkcionirati (vodosprema, precrpne stanice i dr.). To, dakako, neće biti ni lako ni jeftino. No, priroda ovih potreba i njihova važnost za svakodnevicu  naših sugrađana obvezuju da ih riješimo u najkraćem mogućem vremenu.
                Raduje me što mogu najaviti da je zbog opskrbe pitkom vodom trenutačno u izgradnji 28 kilometara, a u projektiranju 92 kilometra vodoopskrbne mreže. Također, trenutačno se grade 43 kilometra, a projektira 320 kilometara kanalske mreže (Sesvete, Brezovica, Novi Zagreb – zapad…). Cjevovodi i kanali koji su u izgradnji će se dovršiti u 2017., a oni koji se trenutačno projektiraju do kraja 2018.
                Za preostale dijelove Grada, radove na projektiranju planiramo završiti do kraja 2018., a izgradnju do 2020., čime će čitavo područje Grada Zagreba biti priključeno na vodovod i kanalizaciju do kraja moga sljedećeg mandatnog razdoblja.
 
Gradonačelnik Grada Zagreba
Milan Bandić, dipl. politolog