clanak False

Zaštita javnih cesta i prometa / Suglasnost za održavanje manifestacija na javno-prometnim površinama

19.04.2017.

Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 59/96) članka 184. stavka 3., gradski ured nadležan za promet izdaje prethodnu suglasnost za održavanje različitih priredbi, manifestacija ili aktivnosti koje se održavaju na javnim cestovnim površinama i zbog kojih je neophodna zabrana ili zaustavljanje prometa.
Organizator priredbe ili aktivnosti za koju je neophodno zaustavljanje ili zabrana prometa treba podnijeti zahtjev gradskom uredu nadležnom za promet. 

Zahtjev za prethodnu suglasnost mora biti sastavljen u pismenom obliku i sadržavati:

 - naslov ili ime podnositelja, zahtjeva organizatora priredbe;
 - naznaku vremena i mjesta održavanja priredbe;
 - naznaku opsega zauzimanja prometne površine;
 - naznaku potrebe primjene posebnih regulativnih mjera fizičke ili tehničke regulacije (prometna signalizacija i sl.).


Zahtjev je potrebno predati radi urudžbiranja na šalteru za prijam pošte Gradskog poglavarstva, Trg Stjepana Radića 1, Gradskom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, najkasnije 10 dana prije održavanja priredbe ili aktivnosti za koju se ishođuje prethodna suglasnost. U isto je vrijeme potrebno predati zahtjev i Policijskoj upravi zagrebačkoj koja donosi konačnu odluku (rješenje) o tome odobrava li se održavanje manifestacije na javnoprometnoj površini.