clanak False

Suglasnosti za prijekope na cestama I. reda izdaju Zagrebačke ceste

07.02.2024.
Sukladno izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama od 6. veljače 2024.  Zagrebački holding, podružnica Zagrebačke ceste izdaje suglasnost za prekopavanje nerazvrstane ceste I., II. i III. reda radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje kao i za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama II. i III. reda za vrijeme izvođenja radova ili radnji sukladno prometnom elaboratu.
Rješenje, odnosno suglasnost izdaje se na temelju zahtjeva pravne ili fizičke osobe.