clanak False

Upravljanje županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama u Gradu/GU za izgradnju i uređenje grada

19.04.2017.

Što rade komunalni redari za nerazvrstane ceste?

Provode nadzor nad nerazvrstanim cestama i drugim nerazvrstanim javnoprometnim površinama, te nad subjektima: Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. – HOLDING, podružnice: „Zagrebačke ceste“ i „Vodoopskrba i odvodnja“, te Elektrom Zagreb, kao i nad drugim pravnim i fizičkim osobama koje se u raznim svojstvima javljaju na tim površinama. Nadzor se provodi na temelju Odluke o nerazvrstanim cestama, a odnosi se na redovno i izvanredno od ržavanje, te na zaštitu i upravljanje nerazvrstanim cestama u Gradu.

Predmet nadzora je postojeće stanje ceste i prometnih objekata u ljetnom i zimskom razdoblju, održavanje kolnika, nogostupa i bankina, objekata za odvodnju, opremu ceste, vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije, semaforskog sustava, prometnih ogledala i rasvjete u funkciji prometa. Redovan posao ovog redarstva je i pregled tehničke dokumentacije.

Komuniciranje sa strankama 

Građani mogu usmeno upućivati svoje primjedbe, prijave i sl. na tel 61 015 66, a pismeno slati putem pošte, e-mailom, faksom 610 - 1037.