clanak False

Što trebamo znati o vranama

06.06.2018.
Razlog naseljavanja i gniježđenja vrana u gradovima je siguran i konstantan izvor hrane, stoga apeliramo u svakoj prigodi na građane i predstavnike stanara na lokacijama gdje su vrane aktivne, da se okoliš oko stambenih objekata održava čistim i ne bacaju otpadci hrane, te da se kuhinjski otpad odlaže za na to predviđena mjesta.
 
Ptice se zalijeću ("napadaju") u ljude i životinje isključivo u iznimnoj situaciji kao kad im je ugroženo mlado u gnijezdu ili je ispalo iz gnijezda, te ga tako štite. To je sasvim normalno prirodno ponašanje životinja, stoga savjetujemo građane da dan ili dva izbjegavaju lokaciju gdje se nalazi gnijezdo dok ptić ne odleti iz gnijezda. U situaciji kad je pronađen ispali ptić iz gnijezda, ne približavati se lokaciji s ispalim ptićem, te potom pozvati službu Gradskog skloništa za nezbrinute životinje Dumovec (tel/fax: 01/2008-354; Fax: 01/2063-998), čiji će djelatnici žurno doći na navedenu lokaciju i zbrinuti ptića.
 

Aktualnosti