clanak False

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba

12.04.2024.
U skladu s člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup u za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 104/22, 133/22 i 157/23) te objavljenog Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba od 12. veljače 2024., Povjerenstvo za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Zagreba objavljuje
 

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

 
pristiglih na Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba objavljenog 12. veljače 2024. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Zagreba  www.zagreb.hr,
 
održat će se
18. travnja 2024. (četvrtak) u 10 sati
u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12, mala dvorana za sastanke/II kat
 
 
POVJERENSTVO ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Aktualnosti