clanak False

Sektor za ceste

20.07.2023.
Pomoćnik pročelnika za ceste: Krunoslav Tepeš
Tel: 01/610-0771
E-mail: krunoslav.tepes@zagreb.hr

- Sektor za ceste obavlja poslove vezane za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa te izgradnju i rekonstrukciju cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, poslovi prikupljanja podataka za formiranje baze podataka nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, odnosno jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama, vođenje i ažuriranje katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata te poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Ulica Dragutina Golika 63

ODJEL ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE, INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, VOĐENJE BAZE PODATAKA I KATASTRA NERAZVRSTANIH CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA - V. kat
Voditelj odjela za pripremu dokumentacije, investicijsko održavanje, vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata: Ante Nevistić
Tel: 01/616-6298
E-mail: ante.nevistic@zagreb.hr

- U Odjelu za pripremu dokumentacije, investicijsko održavanje, vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata obavljaju se poslovi pripreme tehničke dokumentacije za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, te poslovi investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, vođenje baze podataka i ažuriranje katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, kao i poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Voditelj odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata: kontakt osoba

- U Odsjeku za pripremu tehničke dokumentacije za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata obavljaju se poslovi planiranja investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, pripreme projekata za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, poslovi u vezi  s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave za ugovaranje projekata za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, prikupljanja tehničkih uvjeta, suglasnosti te lokacijskih i građevinskih dozvola za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, organiziranja i vođenja koordinacije i usklađivanja projektne dokumentacije za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, izrade etapnog vremenskog plana u pripremi dokumentacije za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, vođenja evidencije i praćenja stanja tehničke dokumentacije za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa.

ODSJEK ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Voditelj odsjeka za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata: Tomislav Tokić
tel: 01/616-6238
E-mail: tomislav.tokic@zagreb.hr

- U Odsjeku za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata obavljaju se poslovi  prikupljanja i kompletiranja potrebne tehničke dokumentacije, dozvola i odobrenja za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, pripremanja i provođenja radnji na ustupanju radova investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog  prometa, poslovi u vezi  s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu) što uključuje pripremu dokumentacije za natječaj, izbor najpovoljnijeg ponuđača i priprema podloga za ugovaranje, usklađivanje (koordinacija) različitih vrsta radova na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog  prometa, praćenja i usklađivanja tijeka radova sukladno zahtjevima etapne realizacije projekata i planiranih rokova dovršetka, kontroliranje obračunskih situacija po dovršenosti pojedinih faza i po završetku investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata ili objekata javnog gradskog prometa, organizacija i provođenje nadzora nad pojedinim fazama i po završetku investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog  prometa, organiziranja i vođenja tehničkog pregleda objekta po njegovoj dovršenosti, organizacije i vođenja postupka preuzimanja i primopredaje cesta i objekata javnog gradskog prometa na javnu upotrebu nakon dovršetka, organiziranje i priprema obavješćivanja javnosti o pripremi za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa.

ODSJEK ZA VOĐENJE BAZE PODATAKA I KATASTRA NERAZVRSTANIH CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Voditelj odsjeka za vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata: Ivan Kušan
Tel.: 01/6166-280
E-mail: ivan.kusan@zagreb.hr

- U Odsjeku za vođenje baze podataka i katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata obavljaju se poslovi prikupljanja podataka za formiranje baze podataka nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, odnosno jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama, verifikacija i validacija podataka tj. uspoređuje se točnost podataka na terenu s podacima u bazi, pripreme različitih izvješća o stanju nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, vođenja i ažuriranja katastra nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata tj. geodetsko snimanje postojećeg stanja cestovne mreže Grada Zagreba, kategorizacija cesta prema njihovoj važnosti u strukturi cestovne mreže i određivanje prioriteta održavanja, snimanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja radi izvlaštenja na nerazvrstanim cestama i uknjižbe nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Zagreba, izdavanje uvjerenja o kategorizaciji nerazvrstanih cesta radi provođenja imovinsko-pravnih poslova, poduzimanje radnji vezanih za utvrđivanje zatečenog stanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, vođenje i ažuriranje tehničke dokumentacije o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima, vođenje i ažuriranje prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima, te pripremanje ažurnih obavijesti o promjenama na nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima.

ODJEL ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU CESTA I OBJEKATA JAVNOG GRADSKOG PROMETA - IV. kat
Voditelj odjela za pripremu dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa: Jurica Rosandić
tel: 01/610-0779  
E-mail: jurica.rosandic@zagreb.hr

- U Odjelu za pripremu dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa obavljaju se poslovi pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, te poslovi izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa, kao i poslovi u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU CESTA I OBJEKATA JAVNOG GRADSKOG PROMETA
Voditelj odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa: Zoran Jarak
tel: 01/610-0926 
E-mail: zoran.jarak@zagreb.hr

- U Odsjeku za pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa obavljaju se poslovi  planiranja izgradnje i rekonstrukcije cesta, cestovnih objekata i objekata javnog gradskog prometa, pripreme projekata za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, poslovi u vezi  s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave za ugovaranje projekata za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, prikupljanja tehničkih uvjeta, suglasnosti te lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, pripreme zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, organiziranja i vođenja koordinacije i usklađivanja projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, izrade etapnog vremenskog plana u pripremi dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa, vođenja evidencije i praćenja stanja tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa.

ODSJEK ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU CESTA I OBJEKATA JAVNOG GRADSKOG PROMETA
Voditelj odsjeka za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa: kontakt osoba:
 
- U Odsjeku za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa obavljaju se poslovi  prikupljanja i kompletiranja potrebne tehničke dokumentacije, dozvola i odobrenja za izgradnju cesta i objekata javnog gradskog prometa, pripremanja i provođenja radnji na ustupanju radova izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog  prometa, poslovi u vezi  s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu) što uključuje pripremu dokumentacije za natječaj, izbor najpovoljnijeg ponuđača i priprema podloga za ugovaranje, usklađivanje (koordinacija) različitih vrsta radova na izgradnji i rekonstrukciji cesta i objekata javnog gradskog  prometa, praćenja i usklađivanja tijeka radova sukladno zahtjevima etapne realizacije projekata i planiranih rokova dovršetka, kontroliranje obračunskih situacija po dovršenosti pojedinih faza i po završetku izgradnje ili rekonstrukcije ceste ili objekta javnog gradskog prometa, organizacija i provođenje nadzora nad pojedinim fazama i po završetku izgradnje ili rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog  prometa, organiziranja i vođenja tehničkog pregleda objekta po njegovoj dovršenosti, organizacije i vođenja postupka preuzimanja i primopredaje cesta i objekata javnog gradskog prometa na javnu upotrebu nakon dovršetka, organiziranje i priprema obavješćivanja javnosti o pripremi za izgradnju i o izgradnji ili rekonstrukciji cesta i objekata javnog gradskog prometa.