clanak False

Proračun 2021. godina

16.12.2022.
Proračun Grada Zagreba za 2021.
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2021., pdf
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, xls
  • Programska klasifikacija, xls
  • Razvojni programi, xls
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2021. – 30. rujna 2021., pdf i xls
 • Plan razvojnih programa  2021., xls
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu, Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20
 • Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, pdf
 • Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja, pdf
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Posebni dio, xls
  • Plan razvojnih programa, xls
  • Normativni dio, doc
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Ciljevi, doc
 
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, pdf