clanak False

Izvršenje Proračuna Grada Zagreba - ARHIVA

16.06.2023.
 Izvršenje Proračuna Grada Zagreba do 2021.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu pdfxls
  • Račun prihoda i rashoda i račun financiranja xls
  • Posebni dio xls
 •  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021., pdf
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2021. – kratki vodič hrvatskiengleski
 • Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu, pdfxls
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Posebni dio, xls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdfxls
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2020. – kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdfxls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdfxls
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2018. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2017. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2016. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2015. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2014. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf