clanak False

Proračun 2018. godina

11.10.2021.
Proračun Grada Zagreba za 2018.
  • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018. - 31. prosinca 2018., pdf 
  • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2018. - 30. listopada 2018., pdf
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
  • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018. - 29. lipnja 2018., pdf
  • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2018., pdf
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
  • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. - 2020., pdf
  • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2018.,  pdf
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski