clanak False

Predavanja i radionice o debljini od 04. do 16. travnja 2019.

10.04.2019.
Povodom obilježavanja mjeseca osviještenosti o debljini pozivamo sve zainteresirane građane grada Zagreba na predavanja i radionice koje su posvećene problemima vezanim uz debljinu i koje će se održati u dvorani na prvom katu u Domu zdravlja Zagreb-Centar, u Runjaninovoj 4, u 17,00 sati prema sljedećem rasporedu:

• 04. travnja 2019.radionica „Osviještenost o hrani“ koju će održati Kristina Beljan, mag.nutr., Dom zdravlja Zagreb - Centar, Savjetovalište za prehranu.

• 05.travnja 2019. predavanje „Kako spriječiti nastanak debljine kod djeteta“ koje će održati Ana Balažin Vučetić, dr.med. spec. pedijatar, Dom zdravlja Zagreb - Centar.

• 09. travnja 2019. predavanje „Debljina i inkontinencija“ koju će održati Cvjeta Mitić, vms.

• 12. travnja 2019. predavanje „Kongnitivno-bihevioralni pristup ovisnosti o hrani“koje će održati Ana Puljak, dr.med. spec. jav. zdravstva, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

• 16.travnja 2019. predavanje „Debljina – usvojena ili genetski predodređena“ koju će održati Helena Križan, mag.paed.soc. i Dora Bukal, dr.med. spec. epidemiolog, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

ARHIVA