clanak False

Označavanje zgrada brojevima

12.06.2023.

SUFINANCIRANJE NABAVE I UGRADNJE PLOČICA ZA OZNAČAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA 2013. - 2019.

Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima donesen 2012. godine propisao je da se postojeće pločice sa kućnim brojem moraju zamijeniti u propisanom roku.
Radi smanjenja troškova građanima, za nabavu i ugradnju pločice s kućnim brojem zgrade, obzirom da su građani obveznici financiranja nabave i ugradnje pločice, te radi sustavnog rješenja označavanja zgrada kućnim brojevima, Gradonačelnik Grada Zagreba donio je odluku o sufinanciranju tih radova, za sve zainteresirane građane, u iznosu od 50% od ukupnoga iznosa. U periodu od 2013. do 2019. godine sufinanciranom nabavom su obuhvaćene sve gradske četvrti u Gradu Zagrebu i zamijenjeno je ukupno oko 70000 pločica sa kućnim brojem.

NABAVA I UGRADNJA PLOČICA ZA OZNAČAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA

S obzirom da je mogućnost sufinancirane nabave završila, nabava i obveza ugradnje pločica s kućnim brojem je isključivo na vlasniku, odnosno upravitelju zgrade, stoga novu pločicu treba direktno naručiti kod nekog od proizvođača na tržištu koji pločice izrađuje u skladu s digitalnim predlošcima koji se mogu preuzeti na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (proizvođači sami preuzimanju predloške, a link je za građane mjesto gdje mogu dobiti informaciju o izgledu pločice, uputama za postavljanje i Odluci o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima).

Zakon o naseljima (NN 39/22), članak. 13. 
(1) Vlasnik odnosno upravitelj zgrade dužan je pločicu s kućnim brojem zgrade postaviti u skladu s rješenjem o određivanju kućnog broja zgradi najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja.
(2) Pločicu s kućnim brojem zgrade vlasnik odnosno upravitelj zgrade dužan je pribaviti i postaviti o svom trošku odnosno o trošku suvlasnika zgrade, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije drukčije uređeno.