clanak False

Odluka o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima

12.06.2023.
Gradska skupština Grada Zagreba 23. svibnja 2023. donijela je Odluku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23) (u daljem tekstu: Odluka), kojom se propisuje izgled i veličina ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima na području Grada Zagreba. Odluka je stupila na snagu 6. lipnja 2023. godine.
 
Obzirom na Povijesnu urbanu cjelinu grada, povijesne okolnosti, a uvažavajući pritom suvremeni dizajn i tehnologiju izrade donošenjem Odluke utvrđen je izgled i veličina ploča i pločica primjeren Gradu Zagrebu. Odlukom je propisano sljedeće:
  • Područje Grada Zagreba, u smislu označavanja, dijeli se na dio Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba (područje označavanja u staroj gradskoj jezgri) i ostalo područje Grada Zagreba, za koja se ulice, trgovi i zgrade različito označavaju (u pogledu dimenzija, boja i materijala ploča i pločica) 
  • Propisan je izgled i dimenzije za ploče koje se postavljaju kako na zgrade, tako i na stupove, a sve u svrhu bolje preglednosti i prihvatljivijeg dizajna. 
  • Ploče s imenom ulice ili trga mogu sadržavati i opis značenja imena ulice ili trga te druge dopunske informacije - dopunske ploče.
  • Propisan izgled pločice s kućnim brojevima, na kojima se ispisuje ime ulice ili trga.
 
Postojeće ploče za označavanje imena ulica i trgova i pločice za označavanje zgrada kućnim brojevima moraju se uskladiti izgledom ili zamijeniti novima sukladno ovoj Odluci najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu odluke - zaključno do 6. lipnja 2026. 

Podaci potrebni za izradu pločica s kućnim brojevima dostupni su na Geoportalu Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka, te je omogućeno preuzimanje digitalnih predložaka potrebnih za tisak pločica za sve kućne brojeve u Gradu Zagrebu.


 

Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23

Priručnik grafičkih standarda

Grafički prikaz dijela Povijesne urbane cijeline Grada Zagreba