clanak False

Označavanje ulica i trgova

12.06.2023.

Od 2014. godine na cijelom području Grada Zagreba traje zamjena uništenih, starih i neadekvatnih ploča za označavanje imena ulica i trgova novim pločama, te postava ploča novoimenovanih ulica i trgova sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima donesenim 2012. godine. 

Postojeće ploče za označavanje imena ulica i trgova moraju se uskladiti izgledom ili zamijeniti novima sukladno Odluci o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23) najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu odluke - zaključno do 6. lipnja 2026.

Sukladno članku 8. Zakona o naseljima (Narodne novine 39/22) ploču s imenom ulice i trga postavlja jedinica lokalne samouprave (Grad Zagreb) koja snosi i troškove pribavljanja i postavljanja.