clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 27.11.2023. godine do 01.12.2023. godine

01.12.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - OGRANAK ZAGORSKE 4-4A - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD, klasa: 406-05/23-003/2961
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.990,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM JAVNOG KANALA U VINOGORSKOJ ULICI U NASELJU STARO BRESTJE, klasa: 406-05/23-003/3999
Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.200,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM RAVNIH KROVNIH TERASA KD "VATROSLAV LISINSKI", klasa: 406-05/23-003/4360
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 800,00 eura
 
NABAVA UREĐAJA ZA PRAONICU I KUHINJU UČENIČKOG DOMA "MAKSIMIR", klasa: 406-05/23-003/4306
Tvrtka: ŠKOLSKI SERVIS D.O.O., HVARSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.371,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4218
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 900,00 eura
 
UREĐIVANJE SANITARNOG ČVORA U OŠ "BRAĆE RADIĆ", klasa: 406-05/23-003/3616
Tvrtka: BAU-GRAD J.D.O.O., DALMATINSKA 15, 35214 DONJI ANDRIJEVCI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.708,00 eura
 
REKONSTRUKCIJA VODNIE KOMORE VODOSPREME BIŠKUPEC BREG, klasa: 406-05/23-003/3889
Tvrtka: GUT D.O.O., SISAČKA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 62.950,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4186
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 2.400,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4205
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.700,00 eura
 
NABAVA KANTERA (STROJA ZA RUBLJENJE) ZA POTREBE PRAKTIKUMA - DRVODJELSKA ŠKOLA, klasa: 406-05/23-003/4300
Tvrtka: PRIMO STROJ D.O.O., MAKSIMIRSKO NASELJE IV.31, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 25.651,00 eura
 
KREVETI ZA UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA, klasa: 406-05/23-003/4486
Tvrtka: ŠKOLSKI SERVIS D.O.O., HVARSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 24.987,20 eura
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE KAMENARKA OD BROJA 1 DO ULICE GATA, klasa: 406-05/23-003/3166
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): 6.800,00 eura
 
RADOVI NA UREĐIVANJU KUHINJE U OBJEKTU MJESNOG ODBORA CVJETNO NASELJE, klasa: 406-05/23-003/3629
Tvrtka: KULTURA PROSTORA D.O.O., M. DIVKOVIĆA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 3.647,88 eura
 
USLUGE IZRADE/REVIZIJE PROCJENE RIZIKA RADNIH MJESTA I POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA U USTANOVAMA KULTURE GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/23-003/3402
Tvrtka: INSPEKT-ING 1 D.O.O., IVANA GUNDULIĆA 5, 31000 OSIJEK
Cijena ponude (bez PDV-a): 20.950,72 eura
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA OD PREKIDNE KOMORE BOŽEKI DO ULICE MARIJE SNIJEŽNE KBR. 4, klasa: 406-05/23-003/3342
Tvrtka: IGR D.O.O., AUGUSTA ŠENOE 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 8.900,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA  NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER-ŠAH PARK U HEGEDUŠIĆEVOJ, klasa: 406-05/23-003/2492
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., AUGUSTA ŠENOE 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 2.050,00 eura
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji