clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 19.02.2024. godine do 23.02.2024. godine

23.02.2024.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
DOSTAVA PROSTORNIH PODATAKA EVIDENCIJE KVAROVA I TERENSKIH AKTIVNOSTI SANACIJA KVAROVA NA VODOOPSKRBNOJ MREŽI RADI DIGITALIZACIJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA: klasa: 406-05/23-003/4893
Tvrtka: SMART AQUA D.O.O., RADIĆEVA 27, 52100 PULA
Cijena ponude (bez PDV-a): 18.999,57 eura
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ADRENALINSKOG PARKA NA MEDVEDNICI - geodetski situacijski snimak KO Gračani: klasa: 406-05/23-003/5413
Tvrtka: GEOALTUS D.O.O., LANIŠTE 1I, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.192,00 eura
 
SPECIJALNA ODJEĆA, OPREMA I PRIBOR ZA RAD U POSEBNIM UVJETIMA: klasa: 406-05/23-003/5540
Tvrtka: URIHO - USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, AVENIJA MARINA DRŽIĆA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.400,00 eura
 
GENERALNI REMONT CRPNOG AGREGATA: klasa: 406-05/23-003/4238
Tvrtka: KHR SERVIS, PRODAJA I MONTAŽA PUMPI I REZERVNIH DIJELOVA D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 200, 10436 RAKOV POTOK
Cijena ponude (bez PDV-a): 24.500,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OPREMANJA SPECIJALNE BOLNICE ZA PLUČNE BOLESTI, ROCKEFELLEROVA 3: klasa: 406-05/23-003/5544
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 12.000,00 eura
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA PRENAMJENE MJESNOG ODBORA GAJNICE U PODRUČNI OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA "KUSTOŠIJA": klasa: 406-05/23-003/5588
Tvrtka: PROENTARIS D.O.O., KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 36B, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): 400,00 eura
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM SANACIJE RAVNIH KROVNIH TERASA KD "VATROSLAV LISINSKI": klasa: 406-05/23-003/4361
Tvrtka: NATILLUM D.O.O., TENINA ULICA 4, 32100 VINKOVCI
Cijena ponude (bez PDV-a): 380,00 eura
 
INTERVENCIJE KOD AKCIDENTNIH SITUACIJA I ZBRINJAVANJE OTPADA: klasa: 406-05/23-003/4236
Tvrtka: AEKS D.O.O., OMLADINSKA 45, 10310 IVANIĆ-GRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): 15.050,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U DIJELU BIJENIČKE CESTE: klasa: 406-05/23-003/3529
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., 10310 IVANIĆ-GRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): 3.850,00 eura
 
PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA  PO ZAKONU O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – Kraljevečki brijegi 70: klasa: 406-05/23-003/4460
Tvrtka: ALPHA BAUMANAGEMENT D.O.O., TURININA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 350,00 eura
 
UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA U UPRAVNOJ ZGRADI ZAGREBAČKOG HOLDINGA: klasa: 406-05/23-003/5228
Tvrtka: TEPIH LAND D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 14.399,70 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZACJEVLJENJE KANALA OBORINSKE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - GLAVNA I POLJSKA ULICA: klasa: 406-05/23-003/4328
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): 5.130,00 eura
 
TEPISI I PRIBOR: klasa: 406-05/23-003/4847
Tvrtka: TEPIH LAND D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 15.973,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE IGRALIŠTA OŠ "BARTOLA KAŠIĆA": klasa: 406-05/23-003/4089
Tvrtka: M.V.M. ZVON D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 109, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 790,00 eura
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE RADOVA PRENAMJENE PROSTORA RESNIČKI PUT 1A, ZA DV JABUKA: klasa: 406-05/23-017/268
Tvrtka: TEHNOZAŠTITA D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 480,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE PARKA STARA TREŠNJEVKA: klasa: 406-05/23-003/4462
Tvrtka: M.V.M. ZVON D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 109, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.240,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐIVANJA PROMETNICA U GRADU ZAGREBU - ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA: klasa: 406-05/23-003/5316
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.890,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK – DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE 2024.: klasa: 406-05/23-003/4187
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.600,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE NOGOSTUPA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE - ŠIMUNČEVEČKA I ZLATARSKA ULICA: klasa: 406-05/23-003/4230
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 147, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 5.500,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM  RADOVA SANACIJE  KROVA CENTRALNOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA "SOPOT"  I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU U FAZI  IZVOĐENJA RADOVA: klasa: 406-05/23-003/5357
Tvrtka: GIM GRAĐENJE D.O.O., VIKTORA KOVAČIĆA 3/M, 10000 ZAGREB
 
Cijena ponude (bez PDV-a): 2.870,00 eura
 
PODIZNE PLATFORME: klasa: 406-05/23-003/5335
Tvrtka: LIFT ALARM D.O.O., SPLITSKA 20, 21210 SOLIN
Cijena ponude (bez PDV-a): 9.545,00 eura
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE LAŠĆINA: klasa: 406-05/23-017/137
Tvrtka: SOLARNI PROJEKTI D.O.O., ULICA STJEPANA RADIĆA 29, 31000 OSIJEK
Cijena ponude (bez PDV-a): 4.360,00 eura
 
IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA ULICE IVANA GRANĐE – IZMJEŠTANJE POSTOJEĆEG AUTOBUSNOG STAJALIŠTA S IZVEDBOM AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA: klasa: 406-05/23-003/4498
Tvrtka: NERING D.O.O., LIVADARSKI PUT 24, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): 25.290,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG – DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE 2024.: klasa: 406-05/23-003/4180
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): 2.950,00 eura
 
IZRADA PROJEKTA SANACIJE PJEŠAČKOG MOSTA PREKO POTOKA NA K.Č. BR. 4340/1 K.O. PEŠČENICA SA ISTRAŽNIM RADOVIMA: klasa: 406-05/23-003/4686
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 9.750,00 eura
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE NASTAVKA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŽITNJAK II. ODVOJAK: klasa: 406-05/23-003/4679
Tvrtka: MAŠINOPROJEKT D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 266, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 6.190,00 eura
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji