clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 22.01.2024. godine do 26.01.2024. godine

26.01.2024.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
ISTRAŽNI RADOVI I ISPITIVANJA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA NK "ZAGREB" U KRANJČEVIĆEVOJ ULICI, klasa: 406-05/23-003/5583
Tvrtka: URBANE IDEJE D.O.O., LJUDEVITA GAJA 26A, 10430 SAMOBOR
Cijena ponude (bez PDV-a): 15.900,00 eura
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA SJEVERNOG NADVOŽNJAKA JADRANSKOG MOSTA S ISTRAŽNIM RADOVIMA, klasa: 406-05/23-003/5286
Tvrtka: URBANE IDEJE D.O.O., LJUDEVITA GAJA 26A, 10430 SAMOBOR
Cijena ponude (bez PDV-a): 25.700,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4318
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.400,00 eura
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ULICE BARTOLIĆI 47 - 57, klasa: 406-05/23-003/4457
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 25.470,55 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UREĐENJA PARKIRALIŠTA NA LOKACIJI GREDELJ, klasa: 406-05/23-003/5078
Tvrtka: SOLUM INŽENJERING D.O.O., II. JUŽNA OBALA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 11.200,00 eura
 
OPREMA ZA DALJINSKO OČITAVANJE VODOMJERA, klasa: 406-05/23-003/3386
Tvrtka: IKOM D.O.O., KOVINSKA 7, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): 25.980,00 eura
 
ODRŽAVANJE ENERGETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA EIS-ZG, klasa: 406-05/23-003/4967
Tvrtka: KONČAR-DIGITAL D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 19.800,00 eura
 
USLUGE PROVODITELJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA DV PREČKO, klasa: 406-05/23-003/3578
Tvrtka: DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 31, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 10.468,99 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji