clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 24.06.2019. godine do 28.06.2019. godine

28.06.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
UREĐAJI ZA POTREBE ZAVODA ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU; GRUPA 2 - CITOLOŠKI MIKROSKOP GRIJANI INKUBATOR, klasa: 400-01/19-004/2333
Tvrtka: OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O., AV. V. HOLJEVCA 40, 10 020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 65.674,73 kn
 
POTROŠNI MATERIJAL ZA POLISOMNOGRAFIJU; GRUPA 1 - Potrošni materijal za uređaj Natus Nicolet One, klasa: 400-01/18-004/8238
Tvrtka: MEDIAL D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 237B, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.632,16 kn
 
INFORMATIČKI POTROŠNI MATERIJAL, klasa: 400-01/19-004/2783
Tvrtka: LOST D.O.O., ULICA KREŠE GOLIKA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 166.632,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ULICE PAUNOVAC glavni projekt, klasa: 400-01/19-004/3299
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.000,00 kn
 
SREDSTVA ZA DERATIZACIJU, DEZINSEKCIJU I DEZINFEKCIJU, klasa: 400-01/19-004/3494
Tvrtka: PRESSO D.O.O., NALJEŠKOVIĆA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 105.800,00 kn
 
UREĐIVANJE OBJEKTA MJESNE SAMOUPRAVE U KOPRIVNIČKOJ ULICI, klasa: 400-01/19-004/3419
Tvrtka: BIOTIKA PROJEKT D.O.O., KOTOV BREG 2a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 427.015,00 kn
 
REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORA ROL 5 ZA TRAMVAJSKA VOZILA, klasa: 400-01/19-004/3511
Tvrtka: DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 144.164,00 kn
 
UREĐIVANJE POTKROVLJA U OBJEKTU MJESNOG ODBORA "DOTRŠČINA", klasa: 400-01/19-004/1792
Tvrtka: O.K.I. MONT D.O.O., DANKOVEČKA 87, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 227.300,00 kn
 
SANACIJA NADSTREŠNICE I OBJEKTA INTERNE TANKIRNE STANICE U KRUGU ZET-A NA LOKACIJI DUBRAVA, klasa: 400-01/19-004/3594
Tvrtka: KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 8, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 128.092,00 kn
 
UREĐIVANJE OBJEKTA DOMA ZA STARIJE OSOBE "TREŠNJEVKA", klasa: 400-01/19-004/3684
Tvrtka: SUPERGRADNJA D.O.O., ANTUNA STIPANČIĆA 25, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 205.637,20 kn
 
UREĐIVANJE OBJEKTA MJESNOG ODBORA "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ", klasa: 400-01/19-004/3685
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 82.729,50 kn
 
ISTRAŽNA BUŠENJA DO 85 m' DUBINE NA LOKACIJI NORŠIĆ SELO, klasa: 400-01/19-004/3034
Tvrtka: GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O., NIKOLE PAVIĆA 11, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 149.925,00 kn
 
UREĐIVANJE I ZACJEVLJENJE ODVODNOG KANALA U ULICI ŠOLIĆI, klasa: 400-01/19-004/2739
Tvrtka: HIDRO GRAD D.O.O., GUSTAVA KRKLECA, RAKITJE 6, 10437 BESTOVJE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 394.844,00 kn
 
UREĐAJI ZA POTREBE ZAVODA ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU; GRUPA 1 - STOLNA CENTRIFUGA ZA PRIMJENU U CITOLOGIJI, klasa: 400-01/19-004/2333 Tvrtka: SIMON D.O.O., ŠIRINEČKA 29, 10040 ZAGREB-DUBRAVA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.560,00 kn
 
CRPKE S POGONOM NA MOTOR S UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM, klasa: 400-01/19-004/2676
Tvrtka: HENNLICH D.O.O., STUPNIČKOOBREŠKA 17, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 115.850,00 kn
 
PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU, klasa: 400-01/19-004/3631
Tvrtka: INSPEKT D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 15, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.450,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji