clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 23.12.2019. godine do 27.12.2019. godine

27.12.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STARO BRESTJE U SLIVU DOLINSKOG KANALA "BRESTJE" - ZAPADNO OD BRESTOVEČKE CESTE, klasa: 400-01/19-004/7490
Tvrtka: BOMAT-PROJEKT D.O.O., MARTIĆEVA 67, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.750,00 kn
 
IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE HADŽIĆI, klasa: 400-01/19-004/7565
Tvrtka: GKT-GRADIN D.O.O., PREČKO 67, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 479.865,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA ULICE MLINOVI, klasa: 400-01/19-004/7074
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.000,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU RASKRIŽJA ČULINEČKE CESTE S ULICOM PLATANA I JUŽNOM ULICOM, klasa: 400-01/19-004/8044
Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., TITOV TRG 2, 51000 RIJEKA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 44.000,00 kn
 
PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PROPUSTA POTOKA ŠOŠ NA KRALJEVEČKOJ CESTI, klasa: 400-01/19-004/7958
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 28.000,00 kn
 
STOLCI ZA TRAMVAJSKA VOZILA, REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR STOLACA, klasa: 400-01/19-004/7794
Tvrtka: DETA PRUT D.O.O., ODRANSKA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 186.313,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ĆIRILMETODSKE ULICE I DEKORATIVNE RASVJETE CRKVE SVETOG ĆIRILA I METODA, klasa: 400-01/19-004/7616
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 196.788,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji