clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 23.09.2019. godine do 27.09.2019. godine

30.09.2019.
39 Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave[VK1]  i to:
 
ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - "Međunarodni dan životinja 2019“
, 400-01/19-004/5463
Tvrtka: KRIJAS D.O.O., KOLODVORSKA 26, 10310 IVANIĆ-GRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 102.500,00 kn
 
UGRADNJA VIDEONADZORA I PROTUPROVALNOG SUSTAVA OSNOVNE ŠKOLE "SREDIŠĆE", 400-01/19-004/1036
Tvrtka: ALARM AUTOMATIKA D.O.O., DRAŽICE ZAMET 123/C, 51000 RIJEKA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 168.570,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU HIDRANTSKE MREŽE KOMPLEKSA ZAGREPČANKA, 400-01/19-004/4883
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 82.000,00 kn
 
PREMIJE OSIGURANJA, 400-01/19-004/5053
Tvrtka: ADRIATIC OSIGURANJE D.D., LISTOPADSKA 2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 103.251,64 kn
 
POTROŠNI MATERIJAL ZA ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU; GRUPA 5 - POTROŠNI MATERIJAL ZA EMG UREĐAJ, 400-01/19-004/3740
Tvrtka: MEDIAL D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 237B, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.764,00 kn
 
UGRADNJA VERTIKALNE PODIZNE PLATFORME ZA PRIJEVOZ INVALIDNIH OSOBA U GEODETSKOJ ŠKOLI, 400-01/19-004/4838
Tvrtka: THYSSENKRUPP DIZALA D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 397.800,00 kn
 
OSTALE UREDSKE POTREPŠTINE, 400-01/19-004/5281
Tvrtka: ZVIBOR D.O.O., ZAVRTNICA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 45.368,30 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM BOLNIČKOG LIFTA KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI  "JORDANOVAC", 400-01/19-004/5388
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.000,00 kn
 
NABAVA I INSTALACIJA BEŽIČNE MREŽE, 400-01/19-004/5194
Tvrtka: FLEKSBIT D.O.O., CEBINI 28, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 188.730,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA ZA VS ŠIMUNČEVEC I IZGRADNJOM VODOSPREMNIKA ŠIMUNČEVEC, 400-01/19-004/5342
Tvrtka: PROMETNICE ZAGREB D.O.O., GUNDULIĆEVE DUBRAVKE 28, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 40.600,00 kn
 
ODRŽAVANJE - SERVIS BLOK STANICA, 400-01/19-004/3783
Tvrtka: FEROMIHIN D.O.O., MOSLOVAČKA 22, 10315 NOVOSELEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 148.662,00 kn
 
SLATKOVODNA SVJEŽA RIBA BABUŠKA I ŠARAN, 400-01/19-004/3954
Tvrtka: RIBNJAK 1961 D.O.O., SIŠĆANI bb, 43240 ČAZMA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 122.200,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BUNARA B7 i B8, TE DOVODNOG CJEVOVODA NA VODOCRPILIŠTU PETRUŠEVEC, 400-01/19-004/5136
Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 76.250,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA, 400-01/19-004/4792
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 44.000,00 kn

 [VK1]39

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji