clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 22.07.2019. godine do 26.07.2019. godine

26.07.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI IV. KOZARI PUT (KOD IGRALIŠTA), klasa: 400-01/19-004/3772
Tvrtka: HIDRO GRAD D.O.O., RAKITJE, GUSTAVA KRKLECA 6, 10430 SVETA NEDELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 487.110,15 kn
 
IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U ULICI JOZE LAURENČIĆA, klasa: 400-01/19-004/4199
Tvrtka: ŠUŠKOVIĆ-GRAĐENJE D.O.O., MARKUŠEVAČKA TRNAVA 38, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 470.786,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE TATARI I ULICE LUKŠIĆI, klasa: 400-01/19-004/4144
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.900,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU CENKOVEČKE ULICE, klasa: 400-01/19-004/4230
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 64.100,00 kn
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U GORNJODEMERSKOJ ULICI, klasa: 400-01/19-004/2383
Tvrtka: GUT D.O.O., SISAČKA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 298.674,20 kn
 
KONTROLA PROJEKATA SANACIJE NESTABILNIH PADINA I POTPORNIH ZIDOVA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - Kontrola projekta sanacije klizišta u Ulici Liševo te na Radićevom šetalištu kod kbr. 28 a, klasa: 400-01/19-004/4231
Tvrtka: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - GRAĐEVINSKI FAKULTET, FRA ANDRIJE KAČIĆA-MIOŠIĆA 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.000,00 kn
 
UREĐIVANJE PROSTORIJA U OBJEKTU MJESNOG ODBORA "EUGEN KVATERNIK", klasa: 400-01/19-004/3686
Tvrtka: SPEKTAR GRADNJA D.O.O., KRUGE 9/1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 118.377,60 kn
 
ČIŠĆENJE PROSTORA KOJE KORISTE VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I MJESNI ODBORI", klasa: 400-01/19-004/4043
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 172.720,51 kn
 
USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA, klasa: 400-01/19-004/1854
Tvrtka: DELTRON D.O.O., VUKOVARSKA 148, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 127.550, 00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DOPUNI SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA P.PIRKERA - DUGOSELSKA - I.POLITEA - KOBILJAČKA, klasa: 400-01/19-004/3340
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE EUGEN GUNDIĆ, RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.300,00 kn
 
ZAMJENA KROVIŠTA NA OBJEKTU MJESNE SAMOUPRAVE "VUGROVEC GORNJI", klasa: 400-01/19-004/4284
Tvrtka: FOTON PROMET D.O.O., A.ŠENOE 25, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 140.956,00 kn
 
REZERVNI DIJELOVI REGULATORA - TARTARINI, klasa: 400-01/19-004/2186
Tvrtka: MACEL PLIN D.O.O., MALEŠNICA 3C, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 115.977,00 kn
 
UMJERAVANJE DRAEGER APARATA I OPREME, klasa: 400-01/19-004/3781
Tvrtka: DRÄGER SAFETY D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 127.835,78 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji