clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 21.01.2019. godine do 25.01.2019. godine

25.01.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA REVIDENTA SUKLADNO ODLUCI O ZAŠTITI OBJEKATA OD GRAFITA, klasa: 400-01/18-004/7498
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 58.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZRGRADNJOM AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U MEDARSKOJ ULICI, klasa: 400-01/18-004/8199
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U LETNIČKOJ ULICI, klasa: 400-01/18-004/8270
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.900,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA ULICE NOVOSELEČKI PUT S IZGRADNJOM NOGOSTUPA, klasa: 400-01/18-004/8197
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.800,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU PRODUŽETKA LETNIČKE ULICE OD KBR. 40 DO ULICE KORDEKI U SESVETAMA, klasa: 400-01/18-004/8512
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.900,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE TS 491 I PROJEKTA GLAVNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE NA LOKACIJI HEIZELOVA 64-68, klasa: 400-01/18-004/8105
Tvrtka: PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ D.O.O., OLIBSKA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 74.800,00 kn
 
IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU STUBA - STUBE KOSIRNIKOVA - ISTARSKA - HERCEGOVAČKA, klasa: 400-01/18-004/8605
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.000,00 kn
 
ELEKTRO RADOVI TOPLINSKE STANICE TE-TO 50/6, klasa: 400-01/18-004/7164
Tvrtka: ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O., ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIĆ-GRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 112.082,42 kn
 
GEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE PROSPEKCIJE ZA POTREBE IZRADE PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU CESTA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/18-004/7404
Tvrtka: GEOAQUA D.O.O., HANAMANOVA ULICA 16A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 194.500,00 kn
 
MLIJEČNI PROIZVODI, klasa: 400-01/18-004/6666
Tvrtka: VINDIJA D.D., MEĐIMURSKA 6, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 57.747,50 kn

IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ULICE MIJE HALEUŠA, II., III. I IV. ETAPA, klasa: 400-01/18-004/8259
Tvrtka: SEDRA CONSULTING D.O.O., USKOPSKA 11, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 144.000,00 kn
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA FRUŠČINJE I VUMELJE - VUMELJE I. ODVOJAK, klasa: 400-01/18-004/7852
Tvrtka: TEMPORIUM GRADNJA D.O.O., LJUTOMERSKA ULICA 33A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 152.773,87 kn
 
IZRADA PROMETNIH ELABORATA ZA POTREBE TEHNIČKE REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/18-004/7975
Tvrtka: ELIPSA - S.Z. D.O.O., RADNIČKA CESTA 59A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 190.000,00 kn
 
SANACIJA KROVA S POKROVOM OD ŠINDRE SPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE LUCIJANA VRANJANINA, klasa: 400-01/18-004/8130
Tvrtka: KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 81, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 350.830,00 kn
 
ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKE I STROJNE OPREME DIJELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ANURPP ZA AUTOMATSKU NAPLATU I KONTROLU PARKIRANJA, klasa: 400-01/18-004/7871
Tvrtka: ECCOS-INŽENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 189.962,00 kn
 
SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE DOMA ZA STARIJE OSOBE "KSAVER", klasa: 400-01/18-004/8189
Tvrtka: TEMPORIUM GRADNJA D.O.O., LJUTOMERSKA ULICA 33A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 92.338,00 kn
 
IZRGRADNJA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U MEDARSKOJ ULICI, klasa: 400-01/18-004/8198
Tvrtka: M. SOLDO D.O.O., DEBANIĆEVA 39, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 76.473,10 kn
 
POTROŠNI TEHNIČKI I ELEKTROMATERIJAL, klasa: 400-01/18-004/8247
Tvrtka: TEHNOMETAL D.O.O., SLAVONSKA 1, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 134.605,89 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji