clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 15.07.2019. godine do 19.07.2019. godine

19.07.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE ILICA OD IVANIĆEVE DO SKLADIŠNE ULICE, klasa: 400-01/19-004/3770
Tvrtka: ELIPSA - S.Z. D.O.O., RADNIČKA CESTA 59A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 59.000,00 kn
 
PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU-ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA U PLINSKIM KOTLOVNICAMA I NA TROŠILIMA, klasa: 400-01/19-004/2991
Tvrtka: ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.150,00 kn
 
RADOVI NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - TRG IVANA KUKULJEVIĆA, klasa: 400-01/19-004/4223
Tvrtka: ELEKTROKEM D.O.O., VUGROVEC, AUGUSTA ŠENOE 69, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 248.221,20 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM STUBA KOSIRNIKOVA - ISTARSKA - HERCEGOVAČKA, klasa: 400-01/19-004/4014
Tvrtka: BOLD D.O.O., KSAVER 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.700,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA DUBEČKA ULICA-V. POLJANICE I IZGRADNJU NOGOSTUPA U ULICI V. POLJANICE DO O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA - IDEJNI PROJEKT, klasa: 400-01/19-004/4108
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.900,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U ULICI NOVI PETRUŠEVEC NA DIJELU OD RADNIČKE CESTE DO ULICE NOVI PETRUŠEVEC II. ODVOJAK, klasa: 400-01/19-004/4110
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.000,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE HERCEGI, klasa: 400-01/19-004/4109
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.000,00 kn
 
IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU SNJEŽNIČKIH STUBA, klasa: 400-01/19-004/4016
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.600,00 kn
 
PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA MLINARSKE ULICE, klasa: 400-01/19-004/2524
Tvrtka: BOMAT-PROJEKT D.O.O., MARTIĆEVA 67, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.700,00 kn
 
NABAVA I IZRADA NAMJEŠTAJA ZA POTREBE VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA, klasa: 400-01/19-004/3312
Tvrtka: TEHNOPANELI DIZAJN D.O.O., DUBRAVKIN TRG 2, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 188.561,00 kn
 
ZAMJENA BATERIJSKIH PAKETA UPS UREĐAJA U SERVER SOBAMA GRADSKE UPRAVE, klasa: 400-01/19-004/3991
Tvrtka: ADEO D.O.O., LIVADSKA 2A, 31000 OSIJEK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 198.220,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU POŽEŠKE ULICE U SESVETAMA, klasa: 400-01/19-004/3927
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 28.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA SANACIJE DIJELA OGRADNOG ZIDA U VONČININOJ ULICI, klasa: 400-01/19-004/4009
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 67.000,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ULICAMA JABLANA, JELA, BRŠLJANA I ČEMPRESA, klasa: 400-01/19-004/4098
Tvrtka: D.I.A.T. D.O.O., JABLANOVEČKA 37, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 46.200,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji