clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 15.04.2017 godine do 21.04.2017 godine

 
21.04.2017.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE I INSTALATERSKE RADOVE U OBJEKTIMA SREDNJIH ŠKOLA, klasa 400-01/17-004/1281
Tvrtka: APZ STARK D.O.O., ŠIROKOBRIŠKA 43, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.700,00 kn

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U HOJNIKOVOJ ULICI, klasa 400-01/17-004/1264

Tvrtka: HIDRO GRAD J.D.O.O., GUSTAVA KRKLECA, RAKITJE 6, 10437 BESTOVJE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 116.622,00 kn

IZRADA PLANA IZVOĐENJA RADOVA I OBAVLJANJE POSLOVA KOORIDNATORA II TIJEKOM REKONSTRUKCIJE ULICE FAKULTETSKO DOBRO, klasa  400-01/17-004/1449

Tvrtka: ARHITEKTURA SIGURNOSTI D.O.O., PADEŽ 22, 10431 SVETA NEDJELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.300,00 kn

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU RASKRIŽJA KANALSKI PUT - I. KOZARI PUT, klasa 400-01/17-004/1305

Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.800,00 kn

UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL, klasa  400-01/17-004/800

Tvrtka: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., BANI 73B, 10000 ZAGREB-BUZIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.767,30 kn

IZRADA ENERGETSKIH PREGLEDA I CERTIFIKACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA, VIII. FAZA, klasa 400-01/17-004/560

Tvrtka: TUV CROATIA D.O.O., SAVSKA 41, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39.970,00 kn

PRIJENOS I PRIJEVOZ ARHIVSKE GRAĐE, NAMJEŠTAJA, PRESELJENJA I SLIČNO, klasa 400-01/17-004/487

Tvrtka: UNIJAMETEOR-EKO D.O.O., KANALSKI PUT 12/i, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 60.250,00 kn

VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI, klasa 400-01/17-004/498

Tvrtka: AGRO-VIR D.O.O., SLAVONSKA AVENIJA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 66.789,90 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA SANACIJI KLIZIŠTA U ULICI TRAKULIŠČICA, klasa 400-01/17-004/508

Tvrtka: CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA D.O.O., SV.DUH 129, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 102.200,00 kn

SANACIJA ULIČNOG I BOČNOG PROČELJA ZGRADE, RIBNJAK 38, klasa 400-01/16-004/896

Tvrtka: MEDVEDGRAD GRADNJA D.O.O., VELIKA VES 108E, 49224 LEPAJCI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 391.822,20 kn

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVU SOLARNIH KOLEKTORA ZA PRIPREMU TOPLE VODE, klasa 400-01/17-004/602

Tvrtka: ELKON D.O.O., VITASOVIĆEVA POLJANA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.286,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE I INSTALATERSKE RADOVE U OBJEKTIMA OSNOVNIH ŠKOLA, klasa 400-01/17-004/1467

Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.700,00 kn

UREĐENJE TERAPIJSKOG VRTA, klasa 400-01/17-004/675

Tvrtka: FOTON PROMET D.O.O., A.ŠENOE 25, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 149.899,80 kn

IZMJEŠTANJE DIJELA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U SKLOPU UREĐENJA VUGROVEČKE ULICE OD VARAŽDINSKE CESTE DO ULICE TADIJE SMIČIKLASA, klasa 400-01/16-004/6867

Tvrtka: INSTAL-PROM D.O.O., LJUTOMERSKA 33A, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 201.063,70 kn

SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA, klasa 400-01/17-004/760

Tvrtka: PROCESNA OPREMA D.O.O., MAJSTORSKA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.960,00 kn

IZVOĐENJE RADOVA NA DOPUNI SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA SISAČKA - DR. LUJE NALETILIĆA, klasa 400-01/17-004/987

Tvrtka: PEEK PROMET D.O.O., SELSKA CESTA 93, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 233.777,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji