clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 11.02.2017 godine do 17.02.2017 godine

 
17.02.2017.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

UREĐENJE INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA I VIDEONADZORA U OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, klasa 400-01/16-004/6010
Tvrtka: ALARM AUTOMATIKA D.O.O., DRAŽICE ZAMET 123/C, 51000 RIJEKA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 384.133,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II TIJEKOM DOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA JABUKA – TRNAVA, klasa 400-01/16-004/7397

Tvrtka: SIMILI D.O.O., ULICA GRADA CHICAGA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.900,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA KROVA I PROČELJA ZGRADE ETNOGRAFSKOG MUZEJA, klasa  400-01/16-004/7399

Tvrtka: SIMILI D.O.O., ULICA GRADA CHICAGA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.900,00 kn

POPRAVAK I ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE, klasa 400-01/16-004/5249

Tvrtka: ENERGONOVA D.O.O., NOVAČKA 333, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.810,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA U SREDNJIM ŠKOLAMA, klasa  400-01/17-004/164

Tvrtka: GIM D.O.O., ILICA 92/I, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.500,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA U DJEČJIM VRTIĆIMA, klasa  400-01/17-004/163

Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.700,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA, klasa 400-01/17-004/162

Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.000,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji