clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 09.09.2019. godine do 13.09.2019. godine

13.09.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE JASLICE, klasa: 400-01/19-004/4766
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 56.600,00 kn
 
SANACIJA KROVA SRC "SESVETE", klasa: 400-01/19-004/4657
Tvrtka: KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 8, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 365.181,00 kn
 
USLUGE SNIMANJA POSTOJEĆEG STANJA RASVJETE ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA RADI POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, klasa: 400-01/19-004/3897
Tvrtka: RUDAN D. O. O., 9. RUJAN 1/H, 52341 ŽMINJ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 49.950,00 kn
 
POTROŠNI MATERIJAL ZA ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU; GRUPA 1 - SPRAVE I OPREMA ZA TERAPIJU POKRETOM, klasa: 400-01/19-004/3740
Tvrtka: AGMAR D.O.O., ČAZMANSKA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.010,00 kn
 
POTROŠNI MATERIJAL ZA ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU; GRUPA 3 - SPRAVE ZA VJEŽBANJE, klasa: 400-01/19-004/3740
Tvrtka: ROZI STEP D.O.O., JURKOVIĆEVA 21, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.961,00 kn
 
POTROŠNI MATERIJAL ZA ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU; GRUPA 4 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROTERAPIJSKE UREĐAJE, klasa: 400-01/19-004/3740
Tvrtka: MEDIS ADRIA D.O.O., KOLAROVA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 42.990,00 kn
 
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, klasa: 400-01/19-004/3260
Tvrtka: INPRO D.O.O., ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 28, 40000 ČAKOVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 90.063,00 kn
 
USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA TEKSTILA; GRUPA 1 - NAJAM I PRANJE OTIRAČA, klasa: 400-01/19-004/4358
Tvrtka: SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O., RADNIČKA CESTA 169, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.344,00 kn
 
USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA TEKSTILA; GRUPA 2 - NAJAM I PRANJE RADNIH ODIJELA, klasa: 400-01/19-004/4358
Tvrtka: SALESIANER MIETTEX LOTOS D.O.O., RADNIČKA CESTA 169, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.286,13 kn
 
UREĐIVANJE I OPREMANJE PROSTORA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, klasa: 400-01/19-004/4809
Tvrtka: PROKLIMA-TIM D.O.O., LUJE NALETILIĆA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 152.055,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM MIRAMARSKE CESTE OD K.BR. 87 DO K.BR. 107, klasa: 400-01/19-004/5037
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.425,00 kn
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI DON BOSCA, klasa: 400-01/19-004/5185
Tvrtka: AMB GRADNJA D.O.O., PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 15, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 263.987,50 kn
 
USLUGA PRAVNOG SAVJETOVANJA U PRIPREMI I PROVEDBI JAVNE NABAVE REKONSTRUKCIJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA, klasa: 400-01/19-004/4832
Tvrtka: OREHOVEC, VINTER, KIŠ, ŠIMUNOVIĆ ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O., SMIČIKLASOVA 18II, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 139.000,00 kn
 
NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA ZA POTREBE RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB, klasa: 400-01/19-004/4827
Tvrtka: ROTUS NOVOSEL D.O.O, HEINZELOVA 62A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 197.700,00 kn
 
UREĐAJI ZA KLIMATIZACIJU, klasa: 400-01/19-004/4559
Tvrtka: MAER D.O.O., TUPEKOVA 16, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 139.600,00 kn
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NAD IZGRADNJOM SPOMENIKA DOMOVINI, klasa: 400-01/19-004/5213
Tvrtka: ARHITEKTURA SIGURNOSTI D.O.O., PADEŽ 22, 10431 SVETA NEDJELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.800,00 kn
 
NAPRAVE I UREĐAJI ZA ZAVOD ZA UROLOGIJU; GRUPA 1 - Resektoskop, klasa: 400-01/19-004/4122
Tvrtka: OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O., AV. V. HOLJEVCA 40, 10 020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 59.991,66 kn
 
NAPRAVE I UREĐAJI ZA ZAVOD ZA UROLOGIJU; GRUPA 2 - Urethrotom komplet, klasa: 400-01/19-004/4122
Tvrtka: OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O., AV. V. HOLJEVCA 40, 10 020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 40.842,50 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji