clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 06.08.2019. godine do 09.08.2019. godine

09.08.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U ULICI IVE POLITEA, klasa: 400-01/19-004/4424
Tvrtka: M. SOLDO D.O.O., DEBANIĆEVA 39, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 229.397,65 kn
 
OBNOVA I SANACIJA ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA NA ZGRADI, ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 3, klasa: 400-01/19-004/7211
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 499.181,30 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA PROŠIRENJA SJEVERNOG PRIVOZA RASKRIŽJA ULICE JORDANOVAC I MAKSIMIRSKE CESTE, klasa: 400-01/19-004/4510
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.800,00 kn
 
IZGRADNJA NOVE PLINSKE MREŽE NTP KSAVERSKA CESTA - NASTAVAK IZA KBR. 12, klasa: 400-01/19-004/3038
Tvrtka: VODOTEHNIKA D.D., KOTURAŠKA 49, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 184.400,00 kn
 
RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, klasa: 400-01/19-004/2967
Tvrtka: ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D., UTINJSKA 48, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 73.954,50 kn
 
SANACIJA KROVIŠTA CENTRA ZA REHABILITACIJU "SILVER", klasa: 400-01/19-004/2240
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 498.120,00 kn
 
PROŠIRENJE SJEVERNOG PRIVOZA RASKRIŽJA ULICE JORDANOVAC I MAKSIMIRSKE CESTE, klasa: 400-01/19-004/4594
Tvrtka: M. SOLDO D.O.O., DEBANIĆEVA 39, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 377.880,00 kn
 
ODRŽAVANJE SEWERIN APARATA, klasa: 400-01/19-004/3782
Tvrtka: TERMOPLIN D.D., VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 96.265,00 kn
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU PRILAZNIH STUBA U ARKADE NA GROBLJU MIROGOJ - II. FAZA, klasa: 400-01/19-004/4045
Tvrtka: BOMAT-PROJEKT D.O.O., MARTIĆEVA 67, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.300,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE U ULICAMA ŠUŠNJEVEC, SUDIŠČAK I GRAČANSKI RIBNJAK, klasa: 400-01/19-004/4261
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 77.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ODVOJKA ULICE MIKULIĆI, klasa: 400-01/19-004/4414
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.400,00 kn
 
UREĐIVANJE PROSTORIJA U OBJEKTU "ŠRC KOZJAK", klasa: 400-01/19-004/3726
Tvrtka: GRADITELJ ZORAN BRDAR, ZAVRTNICA 9, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 268.026,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA MOSTA U ULICI LUJE NALETILIĆA KOD OTERETNOG KANALA SAVA - ODRA", klasa: 400-01/18-004/8101
Tvrtka: APZ HIDRIA D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 233, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 120.000,00 kn
 
UREĐIVANJE UČIONICE U OŠ "IVANA GUNDULIĆA", klasa: 400-01/19-004/4439
Tvrtka: SUPERGRADNJA D.O.O., ANTUNA STIPANČIĆA 25, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 146.850,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji