clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 04.03.2017 godine do 10.03.2017 godine

10.03.2017.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

MATERIJAL ZA OSOBNU HIGIJENU, klasa 400-01/16-004/7004
Tvrtka: INSAKO D.O.O., PUŽEVA 11, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.632,40 kn

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U TRAVANJSKOJ ULICI, klasa 400-01/16-004/6383

Tvrtka: GEORAD D.O.O., KORNATSKA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 80.850,93 kn

IZRADA RAČUNALNE IGRE ZA EDUKACIJU GRAĐANA O RAZVRSTAVANJU I ODLAGANJU KUĆNOG OTPADA, klasa 400-01/16-004/7315

Tvrtka: GLOBALDIZAJN D.O.O., BANI 75, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 84.800,00 kn

NALJEPNICE ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, klasa 400-01/17-004/510

Tvrtka: MOJ URED D.O.O., REŠNJEVKA 59, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.000,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II NAD SANACIJOM ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA I KROVA, GAJEVA 17 / BERISLAVIĆEVA 5, klasa 400-01/17-004/543

Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.000,00 kn

PATRONE S TONEROM, klasa 400-01/16-004/7007

Tvrtka: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., BANI 73B, 10000 ZAGREB-BUZIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 78.212,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAMJENU DOTRAJALE RASHLADNE STANICE I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I ODRŽAVANJE LEDA TE KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU VELIKE DVORANE DOMA SPORTOVA, klasa  400-01/16-004/6606

Tvrtka: EKOLOŠKI CENTAR D.O.O., PAROBRODARSKA 5, 32000 VUKOVAR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 111.600,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PARKIRALIŠTE, ROBNI TERMINALI ŽITNJAK, klasa 400-01/17-004/530

Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.800,00 kn

 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji