clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 04.02.2019. godine do 08.02.2019. godine

08.02.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
ANALIZA STANJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE CESTA, klasa: 400-01/18-004/7403
Tvrtka: INSTITUT IGH D.D., JANKA RAKUŠE 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 123.000,00 kn
 
IZVANREDNO ODRŽAVANJE MOSTA U ULICI ANĐELA NUIĆA, klasa: 400-01/18-004/8514
Tvrtka: MAR D.O.O., M. BOGDANOVIĆA 15, 10430 SAMOBOR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 378.745,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji