clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 02.09.2019. godine do 06.09.2019. godine

06.09.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
UREĐAJI ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTARNJE BOLESTI; GRUPA 3 - Uređaj za kontinuirano mjerenje glukoze, klasa: 400-01/19-004/4121
Tvrtka: MEDILIGO D.O.O., STROJARSKA CESTA 20, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.998,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA KUŠLANOVE I MAKSIMIRSKE CESTE, klasa: 400-01/19-004/5034
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 74.000,00 kn
 
NAMJEŠTAJ ZA RAĐAONU KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO, klasa: 400-01/19-004/4842
Tvrtka: LABENA D.O.O., JARUŠICA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 145.130,00 kn
 
UREĐIVANJE I OPREMANJE PROSTORA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, klasa: 400-01/19-004/4809
Tvrtka: PROKLIMA-TIM D.O.O., LUJE NALETILIĆA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 152.055,00 kn
 
UGRADNJA VERTIKALNE PODIZNE PLATFORME I IZVEDBA PRILAZNE RAMPE U GIMNAZIJI "SESVETE", klasa: 400-01/19-004/4433
Tvrtka: THYSSENKRUPP DIZALA D.O.O., FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 426.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM KROVIŠTA CENTRA ZA REHABILITACIJU "SILVER", klasa: 400-01/19-004/4963
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O.,
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.600,00 kn
 
UREĐIVANJE VANJSKE TERASE NA OBJEKTU DV CVRČAK, PODRUČNI OBJEKT VUKOMEREC, klasa: 400-01/19-004/4524
Tvrtka: NEVING D.O.O., RADIĆEVA 3, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 196.844,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U TIŠINSKOJ ULICI, klasa: 400-01/19-004/4421
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA ULICE SLAVOLJUBA BULVANA, ULICE I. RAVNICE I ULICE VII. RAVNICE, klasa: 400-01/19-004/5035
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 60.000,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji