clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 01.10.2016. godine do 07.10.2016. godine

07.10.2016.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
NADOGRADNJA SUSTAVA VIDEO NADZORA PODRUŽNICE ROBNI TERMINALI ZAGREB, klasa 400-01/16-004/3913
Tvrtka: ECCOS-INŽENJERING D.O.O., I. PILE 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 99.785,00 kn
 
IZRADA STUDIJE ISPLATIVOSTI I IDEJNOG PROMETNO - TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA U PODRUČJU REGULACIJE PROMETA S DINAMIČKOM IZMJENOM USMJERENJA PROMETNIH TRAKA NA DIONICI LANGOV TRG - RIBNJAK - MEDVEŠČAK, klasa 400-01/16-004/3102
Tvrtka: FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, VUKELIĆEVA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 64.000,00 kn
 
NOVELACIJA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU ULICE 144. BRIGADE, klasa 400-01/16-004/3946
Tvrtka: APZ HIDRIA D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 233, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 170.000,00 kn
 
REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA NA OBJEKTU DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA SVETA KLARA, klasa 400-01/16-004/4093
Tvrtka: BIOTIKA PROJEKT J.D.O.O., KOTOV BREG 2a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 118.622,13 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVU PRIRODNOG KAMENA NA NOGOSTUP NA TRGU MARKA MARULIĆA, klasa 400-01/16-004/4683
Tvrtka: FORMA STUDIO D.O.O., TINA UJEVIĆA 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.970,00 kn
 
KANTE I POSUDE ZA OTPAD ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., klasa 400-01/16-004/3385
Tvrtka: KOVA D.O.O., BRAĆE RADIĆA 122B, 10410 VELIKA GORICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 99.250,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU PROČELJA I BALKONA OBJEKTA MJESNOG ODBORA "AUGUST CESAREC", klasa 400-01/16-004/4602
Tvrtka: STUDIO OBRIS D.O.O., STONSKA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.800,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKE I INSTALATERSKE RADOVE U OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA, klasa 400-01/16-004/3144
Tvrtka: FORMA STUDIO D.O.O., TINA UJEVIĆA 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.450,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA IZGRADNJU VODOOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI POLJSKI PUT, klasa 400-01/16-004/4659
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn
 
RADOVI NA PROŠIRENJU SUSTAVA PARKING VIDEO NADZOR, klasa 400-01/16-004/3491
Tvrtka: MONTEL D.O.O., HORVATOVA 48b, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 238.015,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA OBNOVE KAMENOG ZIDA I OGRADE OKO BOTANIČKOG VRTA, klasa 400-01/16-004/4472
Tvrtka: SLOBODAN PROSTOR D.O.O., LOPATINEČKA 15, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.800,00 kn
 
ZASTAVE, klasa 400-01/16-004/2515
Tvrtka: GRAFOMARKETING KASALO, VL. OBRTA ANTE KASALO, BJELOVARSKA 131 a, 10370 DUGO SELO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.360,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POSTAVLJANJE OGLASNOG PANOA NA OBJEKAT  MJESNE SAMOUPRAVE HRELIĆ I SLOBOŠTINA, klasa 400-01/16-004/4803
Tvrtka: STUDIO PROCEDO D.O.O., NOVAČICA 31A, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.725,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM PROPUSTA BREZOVIČKA KOD VODOTOKA OGRAJA, klasa 400-01/16-004/4557
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA MARIJAN ŠEGEDIN, DIPL. ING. GRAĐ, BOŠKOVIĆEVA 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.800,00 kn
 
IZRADA RJEŠENJA ZA DEFINIRANJE PROSTORA NAMIJENJENOG POSTAVLJANJU KONTEJNERA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG I AMBALAŽNOG OTPADA, klasa 400-01/16-004/4104
Tvrtka: GIM GRAĐENJE D.O.O., VIKTORA KOVAČIĆA 3/M, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.770,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA U ULICI SAVSKI GAJ  IX. I SIGET 16, klasa 400-01/16-004/4670
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., OTOČAČKA 3, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.000,00 kn
 
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA PRIRODNI PLIN U PATAČIĆKINOJ 1b, klasa 400-01/16-004/2868
Tvrtka: IS-GRIJANJE D.O.O., LASTOVSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 172.150,00 kn
 
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA ZANIMANJE POMOĆNICI U NASTAVI U SKLOPU PROJEKTA "POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAKO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU, FAZA II", klasa 400-01/16-004/4805
Tvrtka: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 93.900,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U OBA SMJERA U ULICI DR. LUJE NALETILIĆA, klasa 400-01/16-004/4665
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., OTOČAČKA 3, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.500,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI MIKULASOV BREG, klasa 400-01/16-004/4535
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE STONSKE ULICE I ULICE JULIJA KNIFERA, klasa 400-01/16-004/4495
Tvrtka: ELBIR D.O.O., KLEKOVA 15/III, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.200,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA GRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI LOBORINCI, klasa 400-01/16-004/4291
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DESPRIMSKE ULICE II ODVOJAK IZGRADNJOM NOGOSTUPA, klasa 400-01/16-004/4668
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., OTOČAČKA 3, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.500,00 kn
 
IZRADA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE ZAGREBPLANA, klasa 400-01/16-004/4540
Tvrtka: HAUSKA I PARTNER D.O.O., ILICA 246A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.000,00 kn
 
NABAVA SITNIH UREDSKIH POTREPŠTINA, klasa 400-01/16-004/4527
Tvrtka: BIRODOM D.O.O., HOJNIKOVA 19, 10250 LUČKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 93.552,35 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KANALA OBORINSKE ODVODNJE U ULICAMA: ČRET, ČRETSKI ODVOJAK, VRTECI I MELINIŠĆE, klasa 400-01/16-004/4413
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA IZGRADNJU VODOOOPSKRBNOG CJEVOVODA U UNČANSKOJ ULICI, klasa 400-01/16-004/4661
Tvrtka: HIDRO UNA D.O.O., JOSIPA ANIĆA 14, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.450,00 kn
 
KONTROLA PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA U ULICI SIRKOVINA - KORENIŠČAK, klasa 400-01/16-004/4406
Tvrtka: KREŠO GEO J.D.O.O., FERDINANDA BUDICKOG 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.400,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU MOSTA NA VUGER POTOKU IZMEĐU SOPNIČKE I LJUDEVITA POSAVSKOG U SESVETAMA, klasa 400-01/16-004/4800
Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.400,00 kn
 
MJESTIMIČNA OJAČANJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE, PROFILACIJA I SANACIJA ODVODNIH JARAKA SESVETSKE ULICE NA DIJELU OD KAŠINSKE DO PLANINE GORNJE, klasa 400-01/16-004/4825
Tvrtka: P.G.P. D.O.O., AVENIJA DUBRAVA 124, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 426.030,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZACJEVLJENJE ODVODNOG JARKA U GOLOM BREGU I DREŽNIKU, klasa 400-01/16-004/4714
Tvrtka: HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 60, 21210 SOLIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.100,00 kn
 
VOZILO ZA DOSTAVU, klasa 400-01/16-004/4694
Tvrtka: CIB COMMERCE D.O.O., SVETI IVAN 1, 52420 BUZET
Cijena ponude (bez PDV-a): = 81.050,00 kn
 
TEHNIČKA POMOĆ U IZRADI PROVEDBENOG DIJELA STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB, klasa 400-01/16-004/4620
Tvrtka: WYG SAVJETOVANJE D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 269G, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 99.000,00 kn
 
IZRADA STRATEGIJE ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG GOSPODARENJA ZAŠTIČENIM I DRUGIM DIJELOVIMA PRIRODE - ZELENA INFRASTRUKTURA GRADA ZAGREBA, klasa 400-01/16-004/1396
Tvrtka: OIKON D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 1-2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 127,330.00 kn
 
ADAPTACIJA PROSTORIJA USTANOVE NA LOKACIJI V. VARIČAKA 17 ( UREĐENJE PODOVA, ZIDOVA I INSTALACIJA U PODRUMU), klasa 400-01/16-004/3425
Tvrtka: "JEDVAJ-RAJIČ" D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 5, 10370 DUGO SELO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 139,112.10 kn
 
RADOVI NA INSTALIRANJU GRIJANJA U CRKVU SV. NIKOLE TAVELIĆA, klasa 400-01/16-004/3441
Tvrtka: GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O., IVANA ČESMIČKOG 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 198,718.80 kn
 
IZVEDBA ZAŠTITNE OGRADE NA DV VRAPČE, MIHOVILA GRAČANINA 4 A U OKVIRU PROJEKTA ZAGEE, klasa 400-01/16-004/3594
Tvrtka: MHM-ING D.O.O., 9. JUŽNA OBALA 15, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 113,905.00 kn
 
STRUČNA PODRŠKA ZA PROCES RAZRADE I USMJERAVANJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA, klasa 400-01/16-004/3755
Tvrtka: SENSE SAVJETOVANJE D.O.O., FRANE PETRIĆA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 93,000.00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA  ZA GRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA  U ULICI STRAŽNJIČKI PUT I STRAŽNJIČKI PUT I. ODVOJAK I JAVNOG KANALA  U ULICI STRAŽNJIČKI PUT, klasa 400-01/16-004/4071
Tvrtka: HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 60, 21210 SOLIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29,600.00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM NETRETIĆKE ULICE, klasa 400-01/16-004/4105
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23,800.00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji